Визначаючи кількість днів розрахункового періоду, з нього виключають не лише святкові та неробочі дні, а й робочі дні, протягом яких працівник не працював під час скороченого робочого тижня, а також періоди хвороби й відпустки на дітей