Підприємство придбало основні засоби в нерезидента. Під час погашення заборгованості перед постачальником виникла від’ємна курсова різниця — зріс курс НБУ станом на дату оплати. Чи можна віднести витрати, пов’язані з такими курсовими різницями, на вартість придбаних у нерезидента основних засобів?

ВІДПОВІДЬ: Курсові різниці від перерахунку кредиторської заборгованості за придбані в нерезидента основні засоби в бухобліку відображаються в складі інших доходів (витрат). Віднести їх до первісної вартості не можна. Пояснімо.

Передусім зазначимо: склад витрат, які включаються до первісної вартості основних засобів, визначено в п. 8 П(С)БО 7 «Основні засобі». Зокрема первісна вартість об’єкта основних засобів складається із таких витрат:

  • суми, що сплачують постачальникам активів і підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);
  • реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);
  • витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
  • витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;
  • інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Звісно, основною складовою первісної вартості імпортних основних засобів є їх вартість, визначена зовнішньоекономічним договором. Оскільки розрахунок проводиться в інвалюті,  під час визначення первісної вартості слід урахувати, яка подія була раніше: оприбуткування основних засобів чи оплата їх вартості. Водночас гривневий еквівалент інвалютних витрат визначають за п.п. 5–6 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»: якщо була передоплата, то собівартість у частині цієї передоплати визнають за курсом НБУ на дату передоплати, а в частині, не покритій передоплатою, — за курсом НБУ на дату оприбуткування об’єкта основних засобів. Надалі під час зміни курсу НБУ первісна вартість не змінюється.

Як бачимо, від’ємних курсових різниць, що виникають під час перерахунку заборгованості перед нерезидентами за придбані основні засоби, у переліку складових первісної вартості немає.

Придбання об’єктів основних засобів є інвестиційною діяльністю. Курсові різниці щодо монетарних статей про таку діяльність відображаються в складі інших доходів (витрат) — абз. 3 п. 8 П(С)БО 21. Зрозуміло, що від’ємний результат перерахунку такої монетарної статті як заборгованість за поставлені основні засоби, відображатиметься в складі інших витрат за дебетом рахунка 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць».

Наведімо числовий приклад.

Приклад

Підприємство 01.12.2015 р. оприбуткувало придбаний у нерезидента деревообробний верстат вартістю 4000 доларів США.

09.12.2015 р. було проведено розрахунки з постачальником-нерезидентом за придбаний верстат.

Вартість послуг із перевезення верстата — 1000,00 грн (постачальник послуг — неплатник ПДВ).

Курси валют НБУ (умовні):

01.12.2015 р. — 23,25 грн за дол. США;

09.12.2015 р. — 24,10 грн за дол. США.

Валюту для оплати за верстат придбано 07.12.2015 р. за курсом 23,25 грн за дол. США.

Таблиця

Бухоблік курсових різниць у разі придбання основних засобів у нерезидента

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума

1

01.12.2015 р.

Сплачено мито під час митного оформлення верстата:

(4000 USD × 23,25 грн/USD × 1%)

377

311

930,00 грн

2

Сплачено додатковий імпортний збір* під час митного оформлення верстата:

(4000 USD × 23,25 грн/USD × 10%)

377

311

9300,00 грн

3

Сплачено ПДВ під час митного оформлення верстата:

((4000 USD × 23,25 грн/USD) + 930,00 грн + 9300,00 грн) × 20%

377

311

20646,00 грн

4

Оприбутковано деревообробний верстат:

(4000 USD × 23,25 грн/USD)

152

632

4000,00 USD

93000,00 грн

5

Включено до первісної вартості верстата суму мита

152

377

930,00 грн

6

Включено до первісної вартості верстата суму додаткового імпортного збору

152

377

9300,00 грн

7

Включено до первісної вартості верстата вартість послуг із перевезення

152

685

1000,00 грн

8

09.12.2015 р.

Перераховано кошти постачальнику-нерезиденту:

(4000 USD × 24,10 грн/USD)

632

312

4000,00 USD

96400,00 грн

9

Відображено курсові різниці за кредиторською заборгованістю на дату оплати:

(24,10 грн/USD - 23,25 грн/USD) × 4000 USD)

974

632

3400,00 грн

10

Відображено курсові різниці за валютними коштами на дату оплати:

(24,10 грн/USD - 23,25 грн/USD) × 4000 USD)

312

714

3400,00 грн

* Із 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України «Про заходи щодо стимулювання зовнішньоекономічної діяльності» від 24.12.2015 р. № 912-VIII, який скасовує сплату додаткового імпортного збору під час  митного оформлення імпортних товарів.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»