Кому, коли, чому

Усі юридичні особи зобов’язані складати й подавати фінансову звітність визначеному законодавством колу користувачів фінансової звітності (ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, даліЗакон про бухоблік). Таке коло користувачів, подання звітності якому є обов’язкове, визначено п. 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (даліПорядок № 419). Власне. це такі користувачі:

  • органи, до сфери управління яких належать підприємства;
  • трудові колективи на їх вимогу;
  • власники (засновники) відповідно до установчих документів;
  • інші органи й користувачі згідно з нормами законодавства, зокрема органи державної статистики.

Певні вимоги щодо обов’язкового подання звітності містить і Закон про ОСББ. Так, зокрема, ОСББ на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти. Такий обов’язок чітко передбачений ч. 2 ст. 14 Закону про ОСББ.

Окрім того, ОСББ може в певному сенсі добровільно надавати свою звітність стороннім особам, наприклад, банкам у разі оформлення кредитів тощо. Детальніше щодо особливостей оформлення «енергозберігаючого» кредиту читайте в матеріалі «Енергозберігаючий» кредит для ОСББ: запитання, які постають під час подання й оформлення документів».

Отже, як часто потрібно складати фінансову звітність?

Слід мати на увазі — перший звітний період для новоствореного підприємства може становити менш як 12 місяців, але не більш ніж 15 місяців. Тобто підприємства, зареєстровані починаючи з 1 жовтня 2015 року, можуть за 2015 рік не звітувати, а обрати звітним періодом період із 1 жовтня 2015 року по 31 грудня 2016 року включно.

При цьому не варто забувати, що ОСББ є неприбутковими організаціями відповідно до п. 133.4 ПКУ за умови дотримання встановлених ним вимог. Це істотно впливає на перелік користувачів, яким потрібно подати фінзвітність.

Кому, коли та в якому обсязі слід подавати фінансову звітність ОСББ, узагальнимо в таблиці, додавши обґрунтування та наші коментарі.

Таблиця

Адресати, строки, обсяг і підстави для подання фінансової звітності ОСББ

№ з/п

Одержувач фінансової звітності

Строк подання

Обсяг фінансової звітності

Обґрунтування й коментарі

1

Органи статистики

Не пізніше ніж 28 лютого року, наступного за звітним

Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, у складі якого форма № 1-мс «Баланс» та форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»*

Обов’язок подання визначений п. 2 Порядку № 419, строк — п. 5 цього ж Порядку. У 2016 році 28 лютого — неділя, вихідний день. Відповідно до п. 10 Порядку № 419, у разі коли граничний строк подання фінзвітності припадає на неробочий день, гранична дата подання переноситься на перший після вихідного робочий день. Таким чином, звітність можна буде подати також у понеділок, 29 лютого

2

ДФС

Протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року

Обов’язок подання річної фінансової звітності органам ДФС установлено п. 18 Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міндоходів від 27.01.2014 р. № 85. Строки подання фінансової звітності такі самі, як і для подання Податкового звіту, — 60 календарних днів після закінчення звітного року. У 2016 році граничний строк — 29 лютого, понеділок. Це безпечніший варіант.

Однак деякі спеціалісти дотримуються позиції, що неприбуткові організації фінансову звітність органам ДФС подавати не зобов’язані. Ця думка ґрунтується на нормах чинної з 13 серпня 2015 року редакції п. 46.2 ПКУ, у якій обов’язком неприбуткових організацій є лише подання Податкового звіту (до речі, теж не безспірне для більшості «неприбутківців», але це не є темою цієї статті) та сукупного аналізу абз.абз. 1–2 п. 46.2 та п. 133.1 ПКУ

3

Державний реєстратор

До 1 червня року, наступного за звітним

Обов’язок і строки встановлено п. 3 ст. 14 Закону про бухоблік. Звітність подається в тому ж обсязі, у якому вона подавалась органам статистики. Причому слід надати примірник оригіналу звітності (не копії з відміткою органів статистки). Звіт можна надіслати рекомендованим листом

4

Співвласники ОСББ

Відповідно до Статуту, на вимогу співвласника

Фінансову звітність слід подавати власникам (засновникам) підприємства відповідно до установчих документів (п. 2 Порядку № 419). Такими особами у випадку ОСББ є співвласники. Окрім того, як уже мовилося, ОСББ на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти (ч. 2 ст. 14 Закону про ОСББ). Строки оприлюднення звітності доцільно зазначити в Статуті ОСББ

5

Асоціації ОСББ

На вимогу

У порядку, передбаченому Статутом (іншим відповідним документом) Асоціації ОСББ. Відповідно до п. 2 Порядку № 419, фінансову звітність слід подавати органам, до сфери управління яких належить підприємство. Для ОСББ таким органом може (!) бути визначена лише Асоціація ОСББ, залежно від положень статутних документів Асоціації й умов членства ОСББ у ній.

Нагадаємо: згідно зі ст. 1 Закону про ОСББ, Асоціація ОСББ — це юридична особа, створена для представлення спільних інтересів ОСББ. Визначення Асоціації наведено також у ст.ст. 120 та 127 Господарського кодексу

6

Трудовий колектив ОСББ

На вимогу трудового колективу

Обов’язок надати трудовому колективу фінансову звітність на його вимогу встановлена п. 2 Положення № 419. Відповідно до ст. 252-1 КЗпП, трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, котрі власною працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством. Повноваження трудового колективу визначаються законодавством

7

Інші особи

На вимогу

За самостійним рішенням ОСББ та у випадках, коли цього вимагає законодавство

* Для неприбуткових організацій установлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (п. 2 ст. 11 Закону про бухоблік). Згідно зі ст. 55 Господарського кодексу, до суб’єктів мікропідприємництва належать юридичні особи, у яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро за середньорічним курсом НБУ. Практика свідчить, що переважна більшість ОСББ відповідає саме таким критеріям. Однак ці критерії слід розглядати сукупно. Якщо, наприклад, середня чисельність працівників перевищує 10 (але не більш ніж 50) осіб або дохід несподівано перевищить еквівалент 2 млн євро (але не більш ніж 10 млн євро), ОСББ потрапить до категорії малих підприємств і буде зобов’язане не лише складати й подавати «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (форма № 1-м «Баланс» та форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»), але й вести бухгалтерський облік більш деталізовано. Таким чином, склад фінансової звітності ОСББ залежить від «розміру» суб’єкта господарювання. Обидва «комплекти» форми звітності наведені в додатках до П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (додатки 2 та 1 відповідно). Середня чисельність працівників визначається згідно із р. 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286. Середньорічний курс НБУ визначається як сума середньозважених курсів НБУ за кожен місяць року, поділена на 12 (лист НБУ від 22.03.2004 р. № 13-410/1390). У 2015 році середньорічний курс НБУ становив 24,2287 грн/євро.

Відповідальність

За неподання (порушення строків подання) фінзвітності держорганам передбачена адміністративна відповідальність для посадових осіб підприємства. Оштрафованих  може бути двоє (керівник і головний бухгалтер) або один — у разі, коли відповідно до Статуту чи інших внутрішніх документів підприємства обов’язки з ведення бухгалтерського обліку взяв на себе керівник підприємства.

Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) або за внесення до фінансової звітності неправдивих даних передбачена ст. 1642 КУпАП. За таке правопорушення передбачені санкції у вигляді штрафу від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн).

Якщо правопорушення вчинене особою повторно протягом року з моменту накладення санкцій, штрафні санкції становитимуть від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн).

Однак коло державних органів, які мають право накладати зазначені санкції (складати протоколи про адміністративні порушення, визначені ст. 1642 КУпАП), є чітко визначеним. Керуючись нормами ст.ст. 2341, 2342, 2443 КУпАП, органом, який має право накладати санкції, передбачені ст. 1642 у частині своєчасного подання фінансової звітності й унесення до неї об’єктивної (правдивої) інформації, визначено винятково органи державного фінансового контролю (Держфінінспекція). Таким чином, ані органи статистики, ані органи ДФС, ані державний реєстратор не мають права «оштрафувати» за неподання (несвоєчасне подання) фінансової звітності чи за внесення до фінансової звітності неправдивих даних.

Хто підписує?

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції власників або вповноваженої ними особи (керівника підприємства) відповідно до законодавства й установчих документів (п. 2 ст. 8 Закону про бухоблік). Своєю чергою, п. 4 ст. 8 Закону про бухоблік прописано, що підприємство має право самостійно визначати форму організації бухгалтерського обліку серед запропонованих. Це можуть бути:

1. Уведення до штату підприємства бухгалтера чи створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. У такому разі фінансову звітність підписують голова правління та головний бухгалтер (бухгалтер).

2. Залучення на договірних засадах фахівця, зареєстрованого як приватний підприємець або самозайнята особа. У такому разі звітність підписують керівник і залучений фахівець (якщо інше не встановлено договором між підприємством і залученим фахівцем).

3. Залучення на договірних засадах спеціалізованих організацій, наприклад, аудиторських фірм. Ситуація з підписами аналогічна з п. 2.

4. Самостійне ведення бухгалтерського обліку керівником підприємства. При цьому, зауважте, двічі підписувати фінзвітність (за керівника й бухгалтера)  не потрібно. Незважаючи на загальне правило, підписання фінзвітності керівником і бухгалтером (ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік) у такому разі цілком правомірно. Адже ця форма організації бухобліку на підприємстві прямо передбачена Законом про бухоблік.

Порядок функціонування бухгалтерії ОСББ доцільно закріпити в Наказі про облікову політику підприємства (див. лист Мінфіну від 14.06.2007 р. № 31-34000-30-10/12241).

Нагадаємо: від кількості підписантів залежить кількість осіб, до яких можуть бути застосовані штрафні санкції в разі вчинення ними адміністративних порушень, пов’язаних зі строками подання обов’язкової звітності та/або сплати податків (інших платежів).

Олег КОРУЖИНЕЦЬ,

o.k.consulting [бюро підтримки бізнесу]

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

  • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
  • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
  • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
  • створення й організації діяльності ОСББ.