У якому разі потрібно подавати повідомлення про прийняття на роботу голови правління ОСББ: коли загальним рішенням зборів обрали голову правління чи після того, як вирішили оплачувати його роботу?

ВІДПОВІДЬ: Як відомо, членів правління об'єднання (виконавчого органу ОСББ) обирають на загальних зборах співвласників ОСББ (абз. 3 ч. 9 ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоповерхового будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, у редакції від 14.05.2015 р. № 417-VIII, далі Закон про ОСББ).

Зауважимо: голову правління ОСББ не обирають на загальних зборах співвласників ОСББ. Проте до виключної компетенції загальних зборів належить визначення розміру матеріального й іншого заохочення голови та членів правління ОСББ (абз. 9 ч. 9 ст. 10 Закону про ОСББ).

Далі правління на засіданні зі свого складу обирає голову правління ОСББ і його заступника  (п. 16 Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 р. № 141 у редакції наказу Мінрегіонбуду від 23.09.2015 р. № 238, даліТиповий статут). Рішення правління оформлюють протоколом засідання правління із зазначенням результатів голосування кожного з членів правління, засвідченим власноручним підписом.

Якщо загальними зборами прийнято рішення про встановлення за виконання обов’язків голови правління ОСББ щомісячної оплати в конкретному розмірі, то з головою укладається трудовий договір.

Як оформити трудовий договір із головою ОСББ

Детально про оформлення трудових відносин у цьому випадку ми розповідали в матеріалі «Укладення трудового договору з головою правління ОСББ й оплата».

Підставою для укладення трудового договору є протокол загальних зборів, у якому визначені умови оплати для голови правління ОСББ і протокол засідання правління ОСББ, на якому його обрано головою.

Ці два протоколи й будуть підставою для видання наказу про прийняття на роботу голови правління ОСББ. Отже, голова правління ОСББ має сам видати наказ про те, що він приступає до виконання своїх обов’язків із зазначенням конкретної дати. Адже згідно із п. 16 Типового статуту, саме голова правління є особою, уповноваженою приймати на роботу в об’єднання працівників.

Але слід врахувати те, що частиною процедури укладання трудового договору є Повідомлення про прийняття працівників на роботу, що надається до органу ДФС. Такої думки дотримується Держпраці, про що вона повідомила в листі від 03.08.2015 р. № 1364/24/21/01/2298-15.

Коли подавати до ДФС повідомлення про прийняття на роботу

Згідно із ч. 3 ст. 24 КЗпП, працівника не можуть допустити до роботи без:

  • укладання трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) власника чи вповноваженого органу;
  • повідомлення органу ДФС за місцем реєстрації платника єдиного внеску про прийняття працівника на роботу.

Порядок подання повідомлення про прийняття на роботу працівників затверджено  постановою КМУ від 17.06.2015 р. № 413 (далі Постанова № 413). У Повідомленні зазначають, зокрема, номер і дату видання наказу про прийняття на роботу, й дату початку роботи (графи 7, 8 і 9 форми Повідомлення, наведеної в додатку до Постанови № 413).

При цьому, на думку Мінсоцполітики, дата видання наказу про прийняття на роботу й дата початку роботи не можуть збігатися (див. лист Мінсоцполітики від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15).

Звісно, постає запитання: навіщо подавати повідомлення про прийняття на роботу голови ОСББ (керівника юрособи), якщо в органах ДФС уже є інформація про нього, отримана від державного реєстратора?

Однак ДФС наполягає: незважаючи на те що відомості про призначення чи зміну керівника (голови правління ОСББ) надані органу ДФС держреєстратором, у такому випадку необхідно все одно подати повідомлення про прийняття керівника на роботу за формою з додатка до Постанови № 413 (див. лист ДФС від 02.10.2015 р. № 20929/6/99-99-17-03-03-15). А зробити це можна лише після видання відповідного наказу про прийняття на роботу, оскільки його номер і дату слід указати в Повідомленні про прийняття на роботу.

Зверніть увагу

Для того щоб уникнути претензій із боку Держпраці й високих штрафів, у наказі про прийняття на роботу необхідно вказувати дату початку роботи пізнішу на день-два, аніж дата видання самого наказу. Адже повідомлення подається до  початку роботи, а не в день її початку.

Тож протоколи про встановлення умов оплати праці голови правління та про його обрання на засіданні правління ОСББ не можуть бути підставою для надання повідомлення до ДФС. Оскільки укладенням трудового договору в розумінні ч. 3 ст. 24 КЗпП вважається видання наказу про прийняття на роботу з одночасним повідомленням про це органу ДФС за встановленою формою.

Отже, повідомлення про прийняття на роботу голови ОСББ надається органу ДФС (за місцем реєстрації платника єдиного внеску) після того, як вирішили оплачувати його працю й голова правління видав наказ про те, що він приступає до роботи, але до початку такої роботи.

Світлана ЛІСТРОВА,

експерт

На інформаційному порталі для співвласників багатоквартирних будинків Ви знайдете більше інформації щодо:

  • вибору форми управління багатоквартирним будинком;
  • оформлення договірних відносин із постачальниками послуг;
  • отримання державної підтримки на здійснення енергоефективних заходів;
  • створення й організації діяльності ОСББ.