Жінка звільняється з роботи після відпустки по вагітності й пологах. Як розрахувати суму за невикористані 14 днів відпустки, якщо в розрахунковому періоді були нараховані лише декретні: виходячи з нарахованої суми декретних чи з розрахунку посадового окладу?

ВІДПОВІДЬ: Компенсацію за невикористану відпустку виплачують незалежно від періоду роботи в установі, якщо в працівника є невикористані дні відпустки. Такий висновок випливає зі ст. 83 Кодексу законів про працю України (даліКЗпП): у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Для розрахунку компенсації за невикористані дні відпустки потрібно:

  • визначити період, за який працівник не відгуляв відпустки;
  • розрахувати кількість днів належної відпустки (без урахування святкових і неробочих днів, а також днів, не відпрацьованих із поважних причин), і залежно від її тривалості;
  • обчислити розмір середньої зарплати відповідно до  Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (даліПорядок № 100);
  • визначити суму компенсації, перемноживши показник середньоденної зарплати на кількість календарних днів невикористаної відпустки.

Відповідно до п. 3 Порядку № 100, під час обчислення середньої зарплати враховуються: основна заробітна плата (тарифна ставка, оклад), доплати й надбавки, премії, котрі мають постійний характер, винагорода за вислугу років і підсумками роботи за рік, індексація тощо, а також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження, за час вимушеного прогулу тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Адже допомога по вагітності та пологах надається у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (ст. 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV, далі Закон № 1105). Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ст. 31 Закону № 1105).

Отже, допомога по вагітності та пологах має включатися до виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки.

Керуючись абз. 6 п. 2 Порядку № 100, час, протягом якого працівники згідно із чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Це стосується, зокрема, випадків, коли працівникам надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку відповідно до ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Отже, під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки, коли в розрахунковий період потрапляє відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, зменшену на кількість святкових і неробочих днів, установлених законодавством (ст. 73 КЗпП), і на кількість календарних днів перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Одержаний результат множиться на число календарних днів відпустки. Такий алгоритм розрахунку пропонує Мінсоцполітики в листі від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15.

Приклад

Жінка перебувала у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, а з 14 вересня 2015 року по 17 січня 2016 року вона знаходилась у відпустці по вагітності та пологах. і їй нарахували декретні:

  • за 17 к.дн. вересня — 4166,53 грн;
  • за 31 к.дн. жовтня — 7597,79 грн;
  • за 30 к.дн. листопада — 7352,70 грн;
  • за 31 к.дн. грудня 2015 року — 7597,79 грн;
  • за 17 к.дн. січня 2016 року — 4166,53 грн,
  • усього — 30863,34 грн.

Із 18 січня жінка оформила відпустку по догляду за дитиною до 3-х років, а в лютому надала заяву про звільнення з роботи.

Оскільки період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років виключають із розрахункового періоду, то кількість календарних днів у ньому (за вирахуванням неробочих днів — 14 жовтня, 1 і 7 січня) становить:

126 к.дн. - 3 н.дн. = 123 к.дн.

Середня зарплата за календарний день:

30863,34 грн : 123 к.дн. = 250,92 грн.

Компенсація за невикористані 14 к.дн. відпустки:

250,92 грн × 14 к.дн. = 3512,88 грн.

Таким чином, у разі якщо в розрахунковому періоді були нараховані лише декретні, то під час розрахунку середньої зарплати для оплати відпустки й нарахування компенсації застосовують загальний алгоритм розрахунку, передбачений п. 7 Порядку № 100.

Ольга СМОЛІНА,

бухгалтер-експерт