Додаток ЗП до декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897, призначений для відображення сум, які зменшують нарахований податок на прибуток.

Тож, до бюджету слід буде сплатити меншу суму податку на прибуток, якщо є статті, які його зменшують.

Нагадаємо

Ще з 2017 року не зменшують податок на прибуток на суму нарахованого податку на нерухоме майно (скасували п. 137.6 ПКУ завдяки Закону від 21.12.2016 р. № 1797-VIII).

У 2019 році зменшують податок на прибуток за приписами ПКУ:

— суми податку на прибуток, що сплачені за кордоном (у сумі, яка не перевищує ту, що підлягає сплаті в Україні протягом такого періоду) (пп. 141.4.9 ПКУ).

Щодо викладеного вище цитуймо норму:

«Суми податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, установленими цим розділом.

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

<…>

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів»;

— суми нарахованих і сплачених авансових внесків у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді (пп. 57.11.2 ПКУ);

— сума нарахованих і сплачених авансових внесків у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку.

Наразі в пп. 57.11.2 ПКУ чітко зазначено:

«У разі якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством — емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду — на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення».

Детально про авансовий внесок, правила його розрахунку, сплати й зарахування в рахунок податку на прибуток див. у публікації «Виплата дивідендів і сплата авансового внеску: правила, які потрібно знати».

А зараз пропонуємо розглянути рядки додатка ЗП до декларації за 2019 рік.