Призначення додатка АВ

Додаток АВ складають для розшифрування рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, у редакції наказу Мінфіну України від 19.10.2018 р. № 842 (далі — Декларація): «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді».

У додатку АВ наводять розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів). А суми відображають фактично постфактум, адже якщо впродовж 2019 звітного року проводили виплату дивідендів за попередні періоди (наприклад, за результатами 2018-го чи 2017-го та попередніх років), то авансовий внесок розраховували та сплачували до/або одночасно з виплатою таких дивідендів (звісно, якщо за розрахунком були суми авансового внеску до сплати) (пп. 57.11.2 ПКУ).

Тож, у додатку АВ наводять розрахунок сум авансових внесків, які вже були сплачені (чи підлягали сплаті) у звітному періоді.

Розрахунок здійснюють за даними, наведеними в таблиці додатка АВ.

Загальні правила обчислення авансового внеску

Нагадаємо

Дивіденди — платіж, який здійснює юридична особа, у т.ч. емітент корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів й інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

З метою оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, який здійснює юридична особа на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв’язку з розподілом чистого прибутку (його частини) (пп. 14.1.49 ПКУ).

Як ви знаєте, за загальним правилом пп. 57.11.2 ПКУ емітенти корпоративних прав, що прийняли рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), мають нараховувати й уносити до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток (з 01.01.2018 такий обов’язок скасовано для платників єдиного податку, див. лист ДФСУ від 31.01.2018 р. № 2834/7/99-99-15-02-01-17). При цьому таке положення поширюється ще й на платників т.зв. держдивідендів — державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, установленому органом виконавчої влади, до сфери управління якого відносяться такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету. Правила щодо обов’язку сплачувати авансові внески містить п. 57.11 ПКУ.

Своєю чергою, ПКУ передбачає низку винятків, коли авансовий внесок із дивідендів не сплачують (пп.пп. 57.11.3, 57.11.6 ПКУ). Серед найпоширеніших випадків — виплата дивідендів фізичним особам (як фізособам-резидентам, так і фізособам-нерезидентам).

Утім, навіть якщо платник виплачує лише дивіденди, які не оподатковують авансовим внеском, він усе одно має заповнити й подати додаток АВ до Декларації. Тим часом зрозуміло, що в такому разі рядок 20АВ Декларації буде прокреслено.