Як заповнити додаток АМ до декларації з податку на прибуток? Які коригування при нарахуванні амортизації відображаються в декларації? Чи нараховують податкову амортизацію МНМА або безплатно отриманих основних засобів?