Які особливості заповнення додатка АМ до декларації з податку на прибуток підприємства? Яка сума амортизації приводиться? Як визначається балансова вартість основних засобів? Як розраховується податкова амортизація?