За 2018 рік підприємство має дохід менш як 20 млн грн, тому прийнято рішення відмовитися від різниць під час визначення бази оподаткування з податку на прибуток. Про це рішення необхідно вказати в декларації з податку на прибуток. Як це зробити правильно — шляхом проставляння в графі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці» символу √ (чи +) із дослівним повтором тексту чи доповнити його інформацією про те, на якій підставі не застосовуватимуться різниці, тобто реквізити наказу по підприємству про прийняте рішення?

ВІДПОВІДЬ: Ми вважаємо, що найдоречніше буде поставити відмітку «+» у графі «Наявність рішення», а в графі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці» указати номер і дату внутрішнього акта (наказу, рішення) про прийняте рішення. Роз’яснімо, чому так.

Нагадаємо

Платники податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці з р. ІІІ ПКУ (окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних років).

Рішення про незастосування різниць платник приймає самостійно. Про прийняте рішення платник податку зазначає в податковій звітності із цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років, коли дохід не перевищує 20 млн грн (п. 134.1 ПКУ).

А ось хто саме може не застосовувати різниці, читайте у статтях:

У декларації з податку на прибуток за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, передбачено окремий рядок під основною частиною декларації для проставляння відмітки про прийняте рішення не застосовувати різниці під час визначення бази оподаткування з податку на прибуток (див. далі).

Наявність

рішення15

Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці

 

 

У виносці 15 до декларації зазначається:

«Заповнюється у разі використання права на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Податкового кодексу України».