Як під час заповнення декларації з податку на прибуток правильно відобразити, що підприємством прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці?