Чи потрібно амортизувати в податковому обліку основні засоби та нематеріальні активи, що безоплатно отримані до 01.01.2015 р. і після цієї дати?