Роботодавці щороку до 1 лютого подають Звіт про виконання квоти з працевлаштування до територіальних органів служб зайнятості. Тому постає чимало запитань як під час заповнення звіту, так і під час зарахування до квоти. Розгляньмо найпоширеніші з них

Категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, визначені ч. 1 ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість).

Для підприємств, установ, організацій із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб визначено квоту для працевлаштування — у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників (далі — СЧШП) за попередній календарний рік (ч. 2 ст. 14 Закону про зайнятість).

Крім того, з 01.01.2018 запрацювала спецквота для осіб передпенсійного віку. Застосовують її підприємства (установи, організації) із чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб. Їм установлена квота в розмірі не менш як одна особа у СЧШП для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком лишилося 10 і менше років.

Під час застосування квоти не має значення, є вакансії в роботодавця чи ні, — він повинен виконати свій обов’язок незалежно від потреби в нових працівниках (лист Державного центру зайнятості від 25.03.2014 р. № ДЦ-01-1816/0/6-14). Отже, ось які запитання постають у роботодавців.

Як тлумачити показник «чисельність штатних працівників понад 20 осіб», у разі досягнення якого роботодавець зобов’язаний дотримуватися 5%-вої квоти?