Тепер у таблиці 5 додатка 4 з’явилася нова графа 8 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи». Так, для основного працівника, який виконував роботи за ЦПД, у графі 8 таблиці 5 додатка 6 зазначають «1».