У бухгалтерському обліку ремонт орендованого автомобіля до 01.01.2015 р. у сумі понад ліміту 10% відносився, як і в податковому обліку, на субрахунок 105. Чи необхідно в 2015 році залишкову вартість недоамортизованих ремонтів/поліпшень перенести з рахунка 105 на рахунок 117? Або ж була помилка, як її виправити?