Підприємство зобов'язане коригувати фінансовий результат (понад 20 млн грн) на різниці, котрі виникли під час здійснення фінансових операцій. Зобов'язання перед нерезидентом перевищують суму власного капіталу більш ніж в 3,5 раза. Процентна різниця застосовується лише щодо запозичень перед нерезидентом — пов’язаною особою чи до всіх запозичень, тобто у т.ч. і до процентів за кредитами, узятими в українському банку?