Материнська компанія веде облік за нацстандартами. Володіє контрольним пакетом акцій у двох інших компаніях (більше ніж 50% у кожній). Дочірні компанії з 2012 р. перейшли на МСФЗ. Чи зобов'язана материнська компанія за підсумками 2013 р. складати консолідовану звітність? Якщо так, то за П(С)БО або за МСФЗ?