Починаючи з 01.01.2016 у переважній більшості випадків застосовують однаковий розмір ЄСВ — 22%. Тому нині питання, пов’язані зі зміною ставки ЄСВ, здебільшого виникають у разі встановлення інвалідності працівникам (тоді розмір ЄСВ стає 8,41%) та її скасування. Також питання може постати у зв’язку з донарахуванням чи сторнуванням виплат за періоди до 01.01.2016.

Безліч запитань виникає, коли потрібно нарахувати ЄСВ на суми перехідних лікарняних або відпускних, на декретні чи на відпускні за наступний місяць або на суми лікарняних або винагород за договорами цивільно-правового характеру (ЦПД) за попередні періоди. Ситуація ускладнюється, коли потрібно за певний місяць застосувати ще й обмеження максимальною чи мінімальною величиною бази нарахування ЄСВ.

Тож, під час нарахування ЄСВ варто керуватися насамперед нормами Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі Закон про ЄСВ).

Правила нарахування ЄСВ у разі зміни розміру єдиного внеску

Основні правила обчислення сум єдиного внеску визначають Закон про ЄСВ та Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449 (далі Інструкція № 449).

З огляду на ці нормативно-правові акти основні правила нарахування ЄСВ такі:

  • обчислюють ЄСВ на підставі бухгалтерських й інших документів, відповідно до яких здійснюють нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат чи доходу (ч. 2 ст. 9 Закону про ЄСВ, пп. 1 п. 3 р. IV Інструкції № 449);
  • ЄСВ за минулі періоди нараховують виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) зарплати (доходу), на яку відповідно до Закону про ЄСВ нараховують єдиний внесок (пп. 4 п. 1 р. IV Інструкції № 449). Це правило не діє у випадку добровільної одноразової сплати ЄСВ за попередні періоди (ч. 4 ст. 9 Закону про ЄСВ).

Отже, розмір ЄСВ залежить передусім від того, у якому місяці нарахований дохід. Якщо у 2019 році нараховують суми зарплати (доходу), скажімо, за місяці 2015 року, то незалежно від того, за який місяць здійснюють нарахування, застосовують ставку ЄСВ у розмірі 22%. А ось якщо в поточному році сторнують суми відпускних або лікарняних, помилково нарахованих іще в 2015 році, то застосовують ті ставки ЄСВ, що діяли тоді.

Аналогічний підхід застосовують й у випадку, коли працівнику встановлена інвалідність: якщо в місяці встановлення інвалідності нараховані виплати за попередні місяці, для всіх виплат, нарахованих після отримання роботодавцем довідки МСЕК, застосовують ставку ЄСВ 8,41%. Тобто — той розмір ставки ЄСВ, який діє на момент нарахування виплат.

Як визначати базу нарахування єдиного внеску