Усі нормативно-правові акти, прийняті на реалізацію положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі Закон про ЄСВ), після внесення змін Законом України від 24.12.2015 р. № 909-VIII не відповідають вимогам цього Закону.

Нагадаємо: із 1 січня 2016 року змінилися лише ставка для нарахування ЄСВ і максимальна величина бази нарахування, а порядок і правила обчислення — ні. Тож проаналізуймо чинні нормативно-правові акти в частині порядку та правил обчислення ЄСВ.

Правила нарахування ЄСВ у разі зміни розміру єдиного внеску

Основні правила обчислення сум єдиного внеску визначає Закон про ЄСВ та Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449 (далі ― Інструкція № 449). Проаналізувавши норми цих нормативно-правових актів, слід виділити такі важливі нюанси щодо застосування розміру ЄСВ:

  • обчислюють ЄСВ на підставі бухгалтерських й інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат чи доходу (ч. 2 ст. 9 Закону про ЄСВ, пп. 1 п. 3 р. IV Інструкції № 449);
  • ЄСВ за минулі періоди нараховують виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) зарплати (доходу), на яку відповідно до Закону про ЄСВ нараховують єдиний внесок (ч. 4 ст. 9 цього Закону, пп. 4 п. 1 р. IV Інструкції № 449). Це правило не поширюється тільки на випадки добровільної одноразової сплати ЄСВ за попередні періоди.

До речі, ДФС в усних роз’ясненнях теж дотримується такої позиції.

Отже, розмір ЄСВ залежить від того, у якому місяці нарахований дохід, а саме — якщо зарплату (дохід):

  • нараховують у січні 2016 року за минулі місяці, то незалежно від того, за який місяць здійснюють нарахування, застосовують ставку ЄСВ 22%;
  • нараховували в грудні 2015 року за місяці 2016 року, то розмір ставки ЄСВ не переглядається і ЄСВ нараховується й утримується за ставками, які діють у грудні.

Аналогічний підхід застосовувався й у січні 2011 року, коли був запроваджений єдиний внесок (див. лист ПФУ від 18.02.2011 р. № 3116/03-30).

Як визначати базу нарахування єдиного внеску

Для визначення бази нарахування ЄСВ діють свої правила, зокрема:

  • максимальну величину під час нарахування ЄСВ на суми допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю й пологами, оплати щорічної відпустки, період яких понад один місяць, застосовують окремо за кожен місяць (пп. 2 п. 3 р. IV Інструкції  № 449);
  • якщо зарплату нараховують за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включають до зарплати того місяця, у якому були здійснені нарахування (пп. 3 п. 3 р. IV Інструкції № 449);
  • нараховані за попередні періоди суми відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю й пологами та нарахування з кодом типу нарахувань «1» належать до того місяця, за який вони нараховані, а максимальну величину бази нарахування для них визначають за нормами законодавства, що діяли в місяці, за який ці суми нараховані (п. 1.3 Опису формату Звіту1);
  • максимальну величину бази нарахування за нарахованими сумами, що відображаються з кодами типів нарахувань «2», «3», «6», «7», «8» і «9», визначають за нормами законодавства й у розмірах, що діяли в місяцях, у яких ці суми нараховані (п. 1.3 Опису формату Звіту).

1 Опис формату Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 р. за № 460/26905.

Як нарахувати ЄСВ із розрахунку мінзарплати

Під час застосування зазначених вище правил при визначенні бази нарахування ЄСВ можуть виникнути проблеми у випадку, коли зарплата (дохід) нарахована в розмірі меншому за мінзарплату, унаслідок чого виникає необхідність згідно із ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ нарахувати ЄСВ із розрахунку розміру мінзарплати (ця норма діяла минулого року й продовжує діяти у 2016 році).

Адже йдеться про визначення абстрактної величини ― суми різниці між мінімальною та фактичною зарплатами. При цьому так звана сума різниці не є ні зарплатою, ні доходом застрахованої особи й не впливає на страховий стаж. Із цим погоджується й ДФС у листі від 20.07.2015 р. № 1882/2/99-99-17-03-01-10. Детально про те, чому сума різниці не впливає на страховий стаж застрахованої особи, ми розповідали в матеріалі «Нарахування ЄСВ із розміру мінзарплати не впливає на страховий стаж!» газети № 211/2015.

Тому загальні правила, прописані Інструкцією № 449, у цьому випадку не завжди працюють.

Відповідно до раніше наданих роз’яснень2 ДФС, у цьому випадку слід ураховувати й норми п. 9 р. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (даліПорядок № 435).

Зверніть увагу: у цих роз’ясненнях ДФС наголошувала, що в разі нарахування лікарняних за минулий місяць або відпускних за майбутній місяць, чи потрібно донараховувати ЄСВ із розрахунку мінзарплати, визначають після проведення остаточних розрахунків за відповідний місяць.

2 Роз’яснення щодо нарахування ЄСВ із розрахунку мінзарплати в місяцях, у яких були відпустки, лікарняні чи декретні, ДФС надавала в листах від 08.09.2015 р. № 21631/10/28-10-06-11, від 31.03.2015 р.  № 6667/6/99-99-17-03-01-15, від 11.03.2015 р. № 5084/6/99-99-17-03-03-15, від 14.02.2015 р.  № 4979/7/99-99-17-03-01-17.

Доволі часто під час нарахування лікарняних за минулий місяць також виникає потреба сторнувати зарплату за дні тимчасової непрацездатності.

Спеціалісти ПФУ роз’яснюють3: унесення від'ємних значень сум нарахованої зарплати (доходу) у таблицю 6 Форми № Д4 із зазначенням у реквізиті 11 місяця, за який проведено сторнування, допускається лише при відображенні:

  • сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, та допомоги у зв'язку з вагітністю й пологами, нарахованих у попередніх періодах;
  • сторнованих сум відпускних і допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю й пологами.

3 Згідно зі спільним листом ПФУ і ДФС від 27.12.2013 р. № 21052/5/99-99-17-03-01-16/36398/05.10, роз’яснення щодо заповнення таблиць 5–9 Форми № Д4, Форми № Д5, Форми № Д6, Форми № Д7  надає ПФУ.

Також нараховані за попередні періоди суми відпускних, лікарняних і декретних і нарахування з кодом типу нарахувань «1» належать до того місяця, за який нараховані суми  (п. 1.3 Опису формату Звіту).

Детальніше про віднесення до бази нарахування й відображення у звітності ― у матеріалі «Сторнування зарплати за минулі періоди: як відобразити в таблиці 6 додатка 4» газети № 32/2014. А про те, як відображати у звітності перехідні відпускні, ― у матеріалі «Відпускні нараховані в поточному місяці за наступний: як відобразити у звітності» газети № 108/2015 і «Нарахування ЄСВ на перехідні відпускні за грудень – січень» газети № 7/2016.

Отже, незважаючи на те що ставки ЄСВ змінилися, сам порядок подання звітності та правила її заповнення поки що діють ті самі. Тому, керуючись нормами ч. 4 ст. 9 Закону про ЄСВ, розмір єдиного внеску для суми різниці не можна прив’язати до дня нарахування (обчислення, визначення) зарплати (доходу). Під час донарахування ЄСВ на суму різниці за минулі місяці варто відштовхуватися від ставок ЄСВ, що застосовувалися в місяці, за який здійснюється донарахування ЄСВ. Принаймні, так варто робити доки не буде затверджено нові нормативно-правові акти щодо обчислення, нарахування, сплати й надання звітності з ЄСВ або ДФС не надасть відповідних роз’яснень. Якщо ж ДФС наполягатиме на застосуванні нової ставки ЄСВ (22%), то можна зменшити суму нарахованого ЄСВ за минулі періоди. Усе ж сподіваймося, що ДФС не затягуватиме із роз’ясненнями.

На жаль, проблема полягає в тому, що роз’яснення стосовно обчислення сум ЄСВ надає ДФС, а щодо заповнення персоніфікованої звітності відсилають до ПФУ. Тому минулого року було чимало роз’яснень ДФС, які суперечили нормам Закону про ЄСВ. Тож невідомо, що буде цього разу.

У наступних консультаціях розглянемо на прикладах, як нараховувати ЄСВ у практичних ситуаціях з урахуванням нових ставок єдиного внеску.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт