Індексація зарплати в грудні 2015 року: практичні ситуації

У грудні 2015 року роботодавці здійснюють індексацію зарплати працівників  за оновленими правилами. Під час її проведення постає чимало запитань, але, на жаль, Мінсоцполітики відмовчується, і бухгалтерам доводиться самостійно приймати рішення щодо застосування оновлених правил. Тож розгляньмо найпоширеніші запитання, які виникають під час проведення індексації

Із 15.12.2015 р. постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 (даліПостанова № 1013) унесені зміни до Порядку проведення індексації доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (даліПорядок № 1078). Оскільки вони застосовуються із 1 грудня 2015 року, то за грудень поточного року індексацію слід проводити вже за новими правилами. Про те, як здійснювати індексацію в грудні, ми розповідали в матеріалі «Із 1 грудня 2015 року діє новий порядок індексації зарплати й інших доходів» газети № 237/2015. Тож розгляньмо гарячі питання, пов’язані з нововведеннями, що виникли при проведенні індексації за грудень 2015 року.

Чи потрібно переглядати місяць підвищення зарплати в грудні 2015 року, якщо раніше базовим місяцем було визначено квітень 2015 року, у якому було встановлено надбавку за інтенсивність праці в розмірі 30%?

Постанова № 1013, яка внесла зміни до Порядку № 1078, чинна із 15 грудня 2015 року, а застосовується із 1 грудня 2015 року. Однак дія закону чи іншого нормативно-правового акта поширюється тільки на ті відносини, які виникли після набрання ними чинності. Це висновується зі ст. 58 Конституції України. Як було розтлумачено рішенням Конституційного Суду України від 09.02.1999 р. № 1-рп/99, жодних винятків щодо певних категорій суб'єктів права, зокрема юридичних осіб, це правило не передбачає. Тому оновлений Порядок № 1078 застосовується лише до подій та обставин, які настали з грудня 2015 року.

Тобто базовим місяцем для індексації в цьому випадку лишається квітень 2015 року, і в грудні поточного року працівнику мають нарахувати індексацію в сумі:

  • 1378 грн × 2,2% = 30,32 грн.

Із 1 вересня 2015 року працівника переведено на іншу посаду, і посадовий оклад підвищено з 5500 грн до 6000 грн. У цьому ж місяці була визначена фіксована величина індексації — 197,27 грн. Яку суму індексації виплачувати в грудні 2015 року?

Як сказано вище, закони й постанови Уряду зворотної дії в часі не мають і поширюються лише на події, які мали місце після набрання ними чинності. Таким чином, сума фіксованої індексації, визначена  у вересні 2015 року згідно із чинною на той момент редакцією Порядку № 1078, перерахунку не підлягає. Тому в грудні 2015 року продовжують виплачувати раніше визначену суму індексації (197,27 грн). А коли настане право на поточну індексацію, то працівнику мають нараховувати ще й поточну індексацію ― до чергового підвищення тарифної ставки (посадового окладу). У грудні 2015 року й січні 2016 року для працівників, підвищення зарплати в яких відбулося у вересні 2015 року, іще не настало право на поточну індексацію.

Працівника прийнято на роботу у вересні 2015 року. При цьому посадовий оклад за такою посадою підвищено в цьому ж місяці. Керуючись Порядком № 1078,  ми розпочали із цього місяця обчислювати індекс споживчих цін (далі ― ІСЦ) для проведення індексації. Право на індексацію настало в листопаді 2015 року. Чи потрібно переглядати порядок проведення індексації в грудні 2015 року для такого працівника?

До грудня 2015 року для новоприйнятих працівників ІСЦ обчислювався  починаючи з місяця прийняття на роботу (попередня редакція абз. 3 п. 101 Порядку № 1078). Тобто в такому випадку потрібно було б обчислювати ІСЦ із вересня 2015 року, якби в цьому місяці не було підвищення посадового окладу. Але, зважаючи на те що у вересні 2015 року відбулося підвищення посадового окладу, то за чинною до 14.12.2015 р. редакцією абз. 1 п. 5 Порядку № 1078 місяць підвищення зарплати (вересень 2015 року) став базовим. Аналогічну норму містить і нова редакція цього Порядку.

Отже, у працівника, якого прийнято на роботу у вересні 2015 року й у цьому ж місяці за його посадою підвищено посадовий оклад, вересень став базовим місяцем для проведення індексації. Тому в грудні 2015 року в нього ще не настало право на проведення індексації.

У грудні 2015 року працівнику підвищили посадовий оклад із 4800 до 5200 грн. У вересні 2015 року було визначено фіксовану величину індексації в сумі 452 грн. Чи продовжувати виплачувати фіксовану суму індексації в грудні 2015 року, ураховуючи, що змінилися правила проведення індексації?

Із грудня 2015 року, якщо в місяці підвищення посадового окладу розмір підвищення зарплати (ураховуючи всі її постійні складові) не перевищує суми  індексації, що склалася в місяці підвищення, то належну суму індексації знаходять як різницю між сумою індексації та розміром підвищення. При цьому не має значення, яка це сума індексації: фіксована, поточна чи обидві одночасно.

Розмір підвищення в грудні 2015 року становить:

  • 5200 грн - 4800 грн = 400 грн.

За новими правилами потрібно визначити суму індексації як різницю між сумою індексації, що склалася, і розміром підвищення:

  • 452 грн - 400 грн = 52 грн.

Як пам’ятаємо, раніше (до грудня 2015 року) Мінсоцполітики роз’яснювало таке: у разі якщо відбулося підвищення зарплати на суму меншу, ніж фіксована величина індексації, то фіксовану суму індексації продовжували виплачувати (див. лист Мінсоцполітики від 27.12.2012 р.  № 518/10/136-12). Отже, наразі це правило вже не діє.

У грудні 2015 року працівнику підвищили посадовий оклад із 5000 до 5400 грн, а також йому нараховують надбавку за інтенсивність праці в розмірі 30%. У липні 2015 року було визначено фіксовану величину індексації — 627 грн, базовим місяцем для проведення індексації став липень 2015 року. Як нарахувати індексацію в грудні 2015 року?

Порівняння суми підвищення зарплати із сумою індексації при визначенні фіксованої суми індексації має здійснюватися в умовах місяця, у якому відбулося таке підвищення (див. лист Мінсоцполітики від 20.11.2015 р. № 308/10/136-15). Це правило лишається актуальним і нині, але суму, визначену як різниця індексації, більше не називають фіксованою.

Тож розмір підвищення зарплати слід визначати виходячи з умов грудня:

  •  (5400 грн + (5400 грн × 30%)) - (5000 грн + (5000 грн × 30%)) = 520 грн.

У грудні 2015 року працівнику мали нарахувати:

  • фіксовану величину індексації ― 627 грн;
  • поточну індексацію (при базовому липні 2015 року):

1378 грн × 1,5% = 20,67 грн.

Тоді в грудні 2015 року суму індексації нараховують з урахуванням підвищення:

  • (627 грн + 20,67 грн) - 520 грн = 127,67 грн.

Працівнику щомісяця виплачують премію у фіксованій сумі (а не у відсотках), яка може змінюватися. У грудні 2015 року підвищено посадовий оклад із 4000 грн до 4400 грн, також нараховано щомісячну премію в сумі 1800 грн. Базовим місяцем до підвищення окладу був січень 2015 року.

Починаючи з грудня 2015 року при визначенні суми індексації зарплати в місяці підвищення окладу враховуються й інші складові зарплати, які не мають разового характеру (абз. 5 п. 5 Порядку № 1078). Тобто щомісячні премії повинні враховуватися при визначенні суми підвищення зарплати в цілях індексації, якщо у цьому місяці було підвищено  оклад.

Як роз’яснило Мінсоцполітики в листі від 09.12.2014 р. № 285/10/136-14, порівняння суми підвищення зарплати із сумою індексації має здійснюватися виходячи з умов роботи в місяці підвищення.

У такому випадку підвищення зарплати в грудні 2015 року становитиме:

  •  (4400 грн + 1800 грн) - (4000 грн + 1800 грн) = 400 грн.

Сума індексації (базовий місяць — січень 2015 року) мала становити:

  • 1378 грн × 35,9% = 494,70 грн.

Тому в грудні 2015 року сума індексації становитиме:

  • 494,70 грн - 400 грн = 94,70 грн.

Зауважимо, оскільки сума премії визначена у фіксованому розмірі, то вона фактично не впливатиме на розмір підвищення зарплати. Однак підстав порівнювати доходи в місяці підвищення з доходами попереднього місяця теж немає, оскільки це не передбачено нормативно-правовими актами. 

Наостанок зазначимо: згідно з абз. 12 п. 5 Порядку № 1078, працівникам підприємств й організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення зарплати у зв'язку зі зростанням рівня інфляції провадиться в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ та положеннями цього Порядку.

Тому деякі чітко не визначені Порядком № 1078 положення щодо індексації госпрозрахункові підприємства можуть уточнити в колдоговорі чи положенні про оплату праці. Однак при цьому виплачувати меншу суму індексації, аніж того вимагають положення Порядку № 1078, вони не мають права. Як варіант, госпрозрахункові підприємства можуть передбачити в колдоговорі проведення індексації зарплати працівників випереджаючим шляхом.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт