4 липня 2019 року продавець повернув кошти за недопоставлену в 2018 році продукцію. Однак розрахунку коригування досі немає.
Коли можна відобразити зменшення податкового кредиту? Що робити, якщо розрахунок коригування буде надіслано у серпні чи пізніше?

ВІДПОВІДЬ: Незважаючи на те, надіслав продавець розрахунок коригування чи ні, зменшення податкового кредиту з ПДВ потрібно відобразити в декларації за липень (тобто в періоді повернення коштів за недопоставлену продукцію). Пояснімо докладніше.

Передусім зазначимо: якщо після постачання товарів/послуг відбувається будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або в разі повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань і податкового кредиту постачальника й отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі складеного в установленому порядку й зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування (абз. 1 п. 192.1 ПКУ).

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

1) постачальник, відповідно, зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого було проведено такий перерахунок;

2) отримувач, відповідно, зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду (у цьому випадку — липня 2019 року), у разі якщо він зареєстрований як платник податку станом на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг (пп. 192.1.1 ПКУ).

Водночас відсутність факту реєстрації отримувачем розрахунку коригування, який передбачає зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг), у ЄРПН не звільняє його від обов’язку зменшити суму податкового кредиту за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування (п. 17 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569, даліПорядок № 569).