Бюджетні установи можуть нараховувати амортизацію на основні засоби щокварталу чи на річну дату балансу. Однак цей момент вони мають прописати в положенні про облікову політику, яке погоджується з головним розпорядником. Тож розгляньмо особливості нарахування амортизації з використанням нещодавно затверджених типових форм для обліку необоротних активів