Підприємство напередодні нового року замовило виготовлення рекламної атрибутики (блокнотів, ручок, календарів, листівок із логотипом фірми) для безкоштовної роздачі нинішнім і майбутнім покупцям.
Як відобразити таку операцію в бухгалтерському та податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: У бухгалтерському обліку й обліку податку на прибуток витрати у вигляді безкоштовної роздачі рекламної атрибутики потраплять до витрат на збут. Особливості є щодо обкладення такої операції ПДВ.

Тема безкоштовної роздачі листівок, блокнотів, ручок, календарів тощо із зображенням логотипу й назви фірми завжди була й лишається актуальною. Особливо це відчувається в передноворічний період — адже підприємства воліють, щоб їхні «старі» покупці пам’ятали про них у наступному році, а також аби до них приєдналися нові.

Тож, у бухгалтерів постає питання: як показати таку операцію в податковому та бухгалтерському обліку?

ПДВ

Податкові зобов’язання

Щодо обкладення такої операції ПДВ є певні нюанси, при цьому важливо розуміти, що саме роздає підприємство.

Згідно із загальними правилами постачання товарів на митній території України є об’єктом обкладення ПДВ (пп. «а» п. 185.1 ПКУ). Тому під час постачання товарів підприємство має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ (п. 187.1 ПКУ).

Нагадаємо

Постачання товарів — будь-яке передання права на розпоряджання товарами як власник, у т.ч. продаж, обмін або дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).

Товари — матеріальні та нематеріальні активи, у т.ч. земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, які використовують у будь-яких операціях, окрім операцій із їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244 ПКУ).

Активи — ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому (ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р № 996-XIV).

Зважаючи на наведену вище інформацію, розгляньмо окремо безкоштовну роздачу в рекламних цілях:

— листівок;

— блокнотів, ручок і календарів.

У випадку роздачі рекламних листівок нараховувати податкові зобов’язання не потрібно, оскільки листівка не є товаром.