Підприємство має виплатити резиденту-фізособі (власнику торгової марки) плату за право використання торгової марки у своїй господарській діяльності. Які податки повинно сплатити підприємство за такої виплати доходу резиденту та в який строк? Як відобразити операцію в бухобліку та звітності?

ВІДПОВІДЬ: Виплата платежу за право користування торговою маркою з метою оподаткування вважається роялті.

Нагадаємо

Роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме: на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, що охороняються патентом, будь-які зареєстровані торгові марки (знаки на товари й послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного чи наукового досвіду (ноу-хау) (пп. 14.1.225 ПКУ).

ПДФО та військовий збір. Оскільки в описаному випадку виплата роялті відбувається на користь фізособи, варто керуватися нормами р. IV ПКУ. Так, у пп. 170.3 ПКУ зазначено, що роялті оподатковуються за правилами, установленими для оподаткування дивідендів, за ставкою, визначеною пп. 167.5.1 ПКУ.

Тобто роялті обкладається ПДФО за ставкою 18% та військовим збором — за ставкою 1,5%. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 ПКУ). У випадку з нарахуванням роялті податковим агентом є підприємство, що виплачує дохід. Саме таке підприємство зобов’язане утримати з виплаченого доходу ПДФО, військовий збір і відобразити таку виплату у формі № 1ДФ.