Підприємство замінило модуль пам’яті на повністю замортизованому комп’ютері. Куди віднести ці витрати: на збільшення вартості комп’ютера чи на витрати періоду? І чи треба переглядати строк корисного використання повністю замортизованого об’єкта основних засобів?