Суб’єкти господарювання, які мають транспортні засоби, нерідко використовують талони для їх заправки ПММ. Суть у тому, що з АЗС (продавцем ПММ) укладають договір на купівлю ПММ (заправку транспортних засобів) за талонами. На підставі договору покупець оплачує вартість певного обсягу ПММ, своєю чергою, на таку оплачену вартість продавець надає покупцеві талони визначених номіналів (5 л, 10 л, 15 л тощо). Надалі, заправляючи транспортний засіб, водій «розраховується» з АЗС талонами.
Описана схема доволі зручна: щонайменше, придбання талонів знімає з порядку денного потребу систематично видавати відповідальним працівникам кошти під звіт для заправлення автомобілів, з наступним затвердженням авансового звіту. Окрім того, зважаючи на те що нафтопродукти невпинно дорожчають, підприємству, безумовно, вигідно забезпечити свої потреби в пальному на певний період наперед, придбаваючи його за нижчою ціною. Тому, мабуть, багатьох зацікавлять особливості правового статусу цього способу заправки, документального оформлення, бухгалтерського та податкового обліку

Правовий статус «талонного» способу заправки

Можливість застосування «талонного» способу заправки передбачена Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженою наказом Мінпалива, Мінтрансу, Мінекономіки, Держспоживполітики від 20.05.2008 р. № 281/171/578/155 (даліІнструкція № 281), а також підтверджується листом Мінпаливенерго України від 16.02.2010 р. № 08/31-264.

Згідно з п. 3 Інструкції № 281:

  • талонспеціальний талон, придбаний за умовами та відпускною ціною обумовленого номіналу, що підтверджує право його власника на отримання на АЗС фіксованої кількості нафтопродукту певного найменування та марки, які позначені на ньому.

Форму, зміст і ступінь захисту бланків талонів установлює емітент талона. Водночас необхідними елементами змісту талона є його серійний і порядковий номери (пп. 10.3.3.1 Інструкції № 281).

Як ми вже зазначали, «талонний» спосіб придбання ПММ має бути передбачений договором між покупцем і продавцем (АЗС). По суті, це звичайний договір купівлі-продажу ПММ, єдина особливість якого — талони. Останні є додатковою допоміжною ланкою від моменту купівлі ПММ до моменту їх фактичного отримання — заправки в баки транспортного засобу. Тобто продавець отримує аванс за певну кількість ПММ обумовлених виду та марки й видає покупцеві талони, що підтверджують право отримати оплачене.

У зв’язку з «талонною» особливістю звичайний договір купівлі-продажу повинен містити додаткові умови, головна з яких — момент переходу права власності на ПММ від продавця до покупця. Тут можуть бути щонайменше два основних варіанти — право власності переходить у момент фактичного отримання талонів або ПММ.

До слова: далі розглядатимемо схему, коли право власності на ПММ набувається в момент отримання (заправки в баки транспортного засобу) на фактично отриману кількість. Принагідно зауважимо, що в іншому випадку — коли право власності переходить у момент отримання талонів, — належне покупцеві пальне фактично перебуває в продавця на відповідальному зберіганні.

Іще одна додаткова умова, яку може містити «талонний» договір, — обмеження строку дії талонів. Наприклад, у договорі можуть записати, що строк дії талонів — три місяці з дати видачі. У такому разі, якщо покупець не використає певної кількості талонів протягом трьох місяців, вони пропадуть, покупець уже не зможе отримати зазначену в них кількість ПММ. На цей момент покупцеві слід звертати увагу, аби строк був більш-менш прийнятний та/або договором передбачався обмін прострочених талонів на нові тощо.

До того ж у договорі може бути обумовлено перелік пунктів (АЗС), де власник талонів може заправити автомобіль (якась конкретна АЗС, АЗС у межах регіону, будь-яка АЗС, що входить до мережі, тощо).

Документальне оформлення

Як ми вже з’ясували, перший документ, який повинен бути складений, — договір купівлі-продажу ПММ, у якому передбачено «талонний» спосіб отримання таких ПММ. За таким договором, на першому етапі покупець оплачує продавцеві за безготівковим розрахунком визначену вартість ПММ. Далі покупець отримує в продавця талони, але на підставі яких документів?

Так, до 01.01.2015 відповідальна особа покупця, яка отримує талони, повинна була надати продавцеві довіреність на одержання цінностей типової форми № М-2, що підтверджувала б повноваження цієї особи на отримання талонів. Однак із втратою чинності наказом Мінфіну від 16.05.1996 р. № 99 у підприємств з’явилося поле для маневру: керуючись абз. 3 п. 2.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88, повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи — підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери й інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо. Детальніше про це див. у матеріалі «Як скласти довіреність на отримання ТМЦ» газети № 48/2015.

Продавець надає талони, оформлюючи передання накладною (наприклад, накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11) чи актом приймання-передачі, складеним у довільній формі.

Отримані талони покупець оприбутковує на балансі за вартістю ПММ, на які вони виписані (вартістю попередньої оплати, без урахування ПДВ). Талони оприбутковуються в підзвіт відповідальної особи (скажімо, механіка, комірника тощо). У підзвіті такої особи талони можуть обліковуватися на картках складського обліку матеріалів (типової форми № М-12) чи в Матеріальному звіті (типової форми № М-19) тощо. Водночас підприємство може (хоча й не зобов’язане) налагодити окремий аналітичний облік талонів за номерами — в окремій відомості аналітичного обліку талонів. Установленої нормативними документами форми відомості немає, тому кожне підприємство розробляє її самостійно. Хоча заради справедливості варто зазначити, що такий аналітичний облік цілком можливо налагодити й у картках складського обліку чи Матеріальному звіті. Наприклад, на талони окремого номіналу можна заводити окрему картку чи окремий рядок у звіті, у якому вказувати номери талонів.

Далі талони слід видати водіям, і це також потрібно оформити документом. Варіанти можуть бути різні. Приміром, на видачу талонів кожному водієві оформлюється накладна (припустімо, типової форми № М-11). Якщо водіїв декілька й складати накладні на кожного не зовсім зручно, видача може оформлюватися відомістю. Цей варіант поширений на практиці. Установленої нормативними документами форми відомості для видачі цінностей немає. Тому кожне підприємство розробляє власну форму.

На підставі накладних або відомостей видані талони списуються з підзвіту відповідальної особи, яка зберігає талони, у підзвіт водіїв. Знову ж таки для контролю й обліку талонів у підзвіті водіїв можна також вести окрему відомість. Такий облік можна суміщати у відомості аналітичного обліку талонів, про яку ми згадували вище, або ж скласти окрему відомість.

Зрозуміло, що під час експлуатації транспортних засобів водії заправляють їх ПММ на АЗС за допомогою талонів. Зауважимо: типово продавці ПММ пропонують для підписання договір, у якому передбачено, що нафтопродукти відпускаються будь-якій особі, котра пред’являє талон. Тож, окрім талонів, жодних інших документів водіям пред’являти немає потреби.

Важлива деталь: АЗС повинна видати водієві фіскальний чек РРО на відпущене за талонами пальне (п. 10 та п. 15 Додатка 7 до протокольного рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом «Технічні вимоги до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій» від 27.06.2002 р. № 13, п. 5 листа ДПАУ від 05.10.2010 р. № 20886/7/10-2017). Окрім того, сторони можуть погодити, аби продавець, скажімо, щомісяця, виписував видаткову накладну на загальну кількість фактичного отриманих протягом відповідного періоду нафтопродуктів.

Кількість отриманого на АЗС ПММ водій повинен записати в подорожній лист чи інший документ, який використовується підприємством для обліку транспортної роботи (див. матеріал «За яким документом списувати витрати на ПММ» газети № 83/2018). Причому чек РРО долучається до такого документа. Періодично використані подорожні листи чи інші аналогічні документи передаються механіку або іншому відповідальному працівникові (бухгалтеру, таксувальнику, рахівнику — залежить від документообігу на підприємстві), який їх таксує (визначає загальний пробіг за всіма путівками, кількість заправленого, використаного пального, залишки тощо). Результати таксування оформлюють довідкою, актом чи іншим прийнятим на підприємстві документом.

На підставі зазначених документів (чека РРО, подорожнього листа тощо) кількість і вартість ПММ за талонами й самі талони в аналітичному обліку (якщо він ведеться) списуються з підзвіту водіїв на позицію в аналітичному обліку «Вартість ПММ у баках транспортних засобів».

Наостанок використані ПММ, визначені за показниками подорожніх листів, таксувальних документів, списуються на витрати з позиції «Вартість ПММ у баках транспортних засобів».

Ось така загалом схема руху талонів та ПММ і документування на всіх етапах цієї схеми. Хоча, звісно, на кожному конкретному підприємстві будуть свої нюанси. Адже встановленого нормативними документами єдиного уніфікованого порядку документування немає.

Бухгалтерський облік

Згідно з нормами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. № 291 (даліІнструкція № 291), на субрахунку 203 «Паливо» обліковують наявність і рух палива, у т.ч. оплачені талони на нафтопродукти й газ. Таким чином, отримані талони за вартістю оплачених ПММ обліковують саме на цьому субрахунку.

Щоправда, побутує й інша думка щодо відображення талонів. Приміром, їх пропонують обліковувати на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» чи на позабалансовому рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані» тощо. І лише в разі фактичного отримання ПММ (при заправці в баки) — обліковувати на субрахунку 203 і списувати із 331 чи 06.

Так, дійсно, отримані талони не є ПММ, підприємство на підставі талонів не контролює ресурси у вигляді ПММ, тому начебто відображати талони на субрахунку обліку активів (ПММ) немає підстав. Однак талони не є повною мірою грошовими документами, а тим паче отриманими гарантіями. Облік талонів на 331-му або 06-му тільки ускладнить облік. Та й уведе в оману користувачів звітності, оскільки потрібно відчувати тонку принципову межу між сутністю паливних талонів і грошовими документами чи гарантіями. Тому пропонуємо обліковувати талони все ж на субрахунку 203.

Як ми вже зазначали, підприємство за власним бажанням із метою внутрішнього контролю й аналізу може вести аналітичний облік талонів із будь-яким ступенем деталізації, який воно вважає за потрібне. Тож воно може відкривати на кожну аналітичну групу окремі субрахунки четвертого порядку, наприклад:

  • 2031 «Талони на складі»;
  • 2032 «Талони в підзвіті водіїв»;
  • 2033 «Паливо в баках авто» тощо.

У такому разі придбання талонів з оприбуткуванням на складі буде відображено бухгалтерським записом Дт 2031 Кт 631 — на суму без ПДВ, передання талонів водіям — Дт 2032 Кт 2031. Водночас заправка авто на АЗС (на підставі подорожніх листів чи інших аналогічних документів із долученими до них чеками РРО) відображатиметься записом Дт 2033 Кт 2032, а ось списання на витрати залежно від напряму — Дт 23 (92, 93, 94) Кт 2033.

Утім відкривати окремі субрахунки зовсім не обов’язково. Достатньо вести окремий аналітичний облік (в окремих відомостях, картках, звітах тощо). Загальні підсумки такого обліку відображатимуться на субрахунку 203. У такому разі передання талонів між різними аналітичними групами не відображатиметься в бухгалтерських записах.

Податковий облік

Податок на прибуток

Починаючи з 2015 року об’єкт обкладення податком на прибуток визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, які виникають згідно з положеннями ПКУ. Визначати об’єкт оподаткування без коригування фінрезультату на різниці можуть платники, у яких річний дохід за останній звітний період не перевищує 20 млн грн (пп. 134.1.1 ПКУ).

Водночас незалежно від того, застосовує підприємство різниці чи ні, як операція з придбання та списання ПММ за талонами відобразиться в бухобліку, такі й будуть податкові наслідки з податку на прибуток: жодних спеціальних коригувань на такий випадок не передбачено.

Зауважимо: для цілей обліку з податку на прибуток нині немає значення, використовуються ПММ у господарській діяльності чи ні.

ПДВ

Під час придбання ПММ право на податковий кредит виникає в покупця у загальновстановленому порядку — за правилом першої події згідно з п. 198.2 ПКУ. У нашій «талонній» ситуації першою подією є оплата ПММ. Тому саме на дату оплати за наявності зареєстрованої податкової накладної продавця покупець має право відобразити податковий кредит. Причому тут слід наголосити, що дата оплати може не збігатися з датою отримання талонів. Тобто дата отримання талонів на податковий облік із ПДВ узагалі не впливає.

Зверніть увагу: у ПДВ-обліку можливі нюанси в разі списання ПММ понад установлені на підприємстві норми. Детальніше про це читайте в матеріалі «Бухгалтерський та податковий облік списання пального» газети № 84/2018. Однак безпосередньо з «талонним» способом заправки це не пов’язано.

Приклад

Підприємство-покупець уклало з АЗС договір на придбання ПММ за талонами, згідно з яким оплатило 6000 грн, у т.ч. ПДВ — 1000 грн. Згодом від продавця отримано талони на оплачену суму й оприбутковано на складі. Усі отримані талони видано водіям авто, та за ними заправлено автівки. На підставі подорожніх листів списано вартість витрачених ПММ на суму 4000 грн. Автівки використовувалися для збутових потреб.

Для обліку окремих аналітичних груп на субрахунку 203 підприємство відкрило субрахунки четвертого порядку (див. вище).

Таблиця


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

сума

1

Здійснено передоплату за ПММ

371

311

6000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

641

644

1000

3

Отримано талони

2031

631

5000

4

Закрито розрахунки з ПДВ

644

631

1000

5

Зараховано заборгованість за передоплатою й отриманими талонами

631

371

6000

6

Передано талони водіям

2032

2031

5000

7

Заправлено за талонами авто

2033

2032

5000

8

Списано на витрати вартість витрачених ПММ

93

2033

4000

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»