Консультують спеціалісти Пенсійного фонду України

Пенсії держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Півтора року тому суттєво оновили пенсійне законодавство, заодно піднявши пенсійний вік. Водночас термін перебування на держслужбі збільшили аж до 65 років. Тому почали виникати запитання стосовно пенсійного забезпечення осіб, яким подовжили термін перебування на держслужбі. Не менше цікавить держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування й розмір максимальної пенсії

Чи поширюється обмеження максимального розміру на пенсії держслужбовців, призначені до 01.10.2011 р.?

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною)не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (ст. 37 Закону про держслужбу).

Зауважимо!

Обмеження пенсії максимальним розміром, установленим Законом про пенсійне реформування, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання ним чинності, тобто до 01.10.2011 р.

Проте пенсіонерам, яким пенсія призначена до 01.10.2011 р. і в яких розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) перевищує максимальний розмір пенсії, виплата пенсії (з урахуванням перелічених вище надбавок, підвищень, допомоги тощо) здійснюється без індексації. Тобто без застосування положень ч.ч. 2 та 3 ст. 42 Закону про пенсійне страхування та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) дорівнюватиме максимальному розміру пенсії, установленому цим Законом.

Підсумуємо

Якщо особі пенсію держслужбовця призначено до 1 жовтня 2011 року, її розмір не обмежується, але він не перераховуватиметься до того часу, доки не відповідатиме максимальному розміру пенсії.

Оскільки розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2013 року становить 894 грн і, відповідно, максимальний розмір пенсії дорівнює 8940 грн. Проілюструємо все на прикладі.

Приклад 1

У вересні 2011 року особа отримувала, наприклад, пенсію держслужбовця в розмірі 11254 грн.

Припустимо, до cкладу пенсії входять надбавки та підвищення, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму та, як наслідок, зазначені надбавки та підвищення мали б перераховувати в разі зміни прожиткового мінімуму. Однак такі перерахунки не здійснюватимуть, доки максимальний розмір пенсії не перевищить 11254 грн.

Посадовій особі місцевого самоврядування виповнилося 55 років у липні 2011 року, але їй подов­жили термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування на півтора року. Чи може вона продовжувати працювати на своїй посаді далі та чи має право піти на пенсію в січні 2013 року?

З 30 грудня 2011 року Законом № 4161 унесено зміни в Закон про держслужбу та Закон № 2493 щодо граничного віку перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування до 65-ти років.

Зауважимо!

Спочатку з 1 жовтня 2011 року Законом про пенсійне реформування були внесені зміни в зазначені вище закони, якими було передбачено, що граничний вік перебування на державній службі становить 62 роки — для чоловіків і 60 років — для жінок. Тому підвищення граничного віку до 65 років не стосуються віку, у якому посадові особи органів місцевого самоврядування мають право на призначення пенсії за Законом № 2493.

Тобто зазначені особи можуть вийти на пенсію у віці, визначеному ст. 37 Закону про держслужбу.

Приклад 2

Посадовій особі органів місцевого самоврядування (жінці) в липні 2011 року виповнилося 55 років і їй призначено пенсію відповідно до ст. 21 Закону № 2493. Одночасно їй подовжили термін перебування на службі на півтора року.

Так, у разі призначення пенсії посадовій особі місцевого самоврядування було дотримано всіх належних умов, а саме: перебування на час досягнення пенсійного віку на відповідній посаді в органі місцевого самоврядування, наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 10 років та відповідного страхового стажу. За заявою жінки в липні 2011 року їй було призначено пенсію за нормами ст. 21 Закону № 2493. Водночас указана особа має право продовжувати працювати в органах місцевого самоврядування до досягнення 65-річного віку (незважаючи на те, що термін її перебування на службі подовжили лише на півтора року).

Наголосимо!

Посадовим особам органів місцевого самоврядування пенсії призначають на умовах, передбачених Законом про держслужбу.

Зауважимо!

З 01.10.2011 р. згідно зі ст. 37 Закону про держслужбу пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу , Законом про статус народного депутата,Законом про прокуратуру, Законом про наукову діяльність, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування , а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до відповідних профільних законів.

Тобто якщо така особа виявить бажання продовжувати службу в органі місцевого самоврядування, пенсія до її звільнення з посади в органі місцевого самоврядування виплачуватиметься їй на умовах, визначених Законом про пенсійне страхування, а після звільнення — за нормами Закону про держслужбу.

Таким чином, законодавець, унісши зміни в Закон про держслужбу та Закон № 2493 щодо граничного віку перебування на державній службі, надав можливість, зокрема, посадовим особам місцевого самоврядування продовжувати працювати як в органах місцевого самоврядування, так і на держслужбі до досягнення 65-річного віку. При цьому вони можуть отримувати пенсії до звільнення з таких посад, обчислені на умовах, визначених Законом про пенсійне страхування. Ця норма діє з 01.10.2011 р. А ось особам, яким призначено пенсії держслужбовців до цієї дати та які продовжують працювати (без перерви в роботі на держслужбі), можуть працювати й отримувати пенсію держслужбовця.

Олена ОХРІМЕНКО,

заступник директора Департаменту —
начальник відділу спеціальних пенсій
Пенсійного фонду України