Консультують спеціалісти Пенсійного фонду України

Пенсійне забезпечення: актуальні запитання

У зв’язку зі змінами в пенсійному законодавстві, запровадженими Законом про пенсійне реформування, виникає чимало запитань стосовно призначення пенсій та їхнього перерахунку. Цим матеріалом ми започаткували рубрику, у якій постійно висвітлюватимемо актуальні запитання щодо пенсійного забезпечення. Вона буде цікавою й корисною не лише для громадян, а й для роботодавців

У якому віці мати дитини-інваліда має право на вихід на пенсію за віком за оновленим пенсійним законодавством?

Як відомо, з 1 жовтня 2011 року Законом про пенсійне реформування підвищено пенсійний вік для жінок. Однак збільшення пенсійного віку не стосується жінок, які:

  • народили п’ятеро чи більше дітей і виховали їх до шестирічного віку;
  • чи є матерями інвалідів із дитинства, які виховали їх до цього ж віку.

Зазначені особи, як і раніше, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу із зарахуванням до стажу часу догляду за дитиною-інвалідом або за дітьми до досягнення ними трирічного віку (п. 3 р. ХV Закону про пенсійне страхування).

Більше 30 років працювала вчителем у школі й зараз отримую пенсію за віком із 2010 року (з 55-річного віку). Чи маю я право на виплату десяти місячних пенсій, як передбачено Законом про пенсійне реформування?

Ні, на жаль, ця норма вас не стосується, оскільки пенсію вам призначено до набрання чинності Законом про пенсійне реформування (до 01.10.2011 р.).

Адже Закон про пенсійне реформування передбачає, що в разі призначення пенсії за віком особам виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення за дотримання одночасно таких умов:

  • на день досягнення (підвищеного) пенсійного віку , передбаченого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, такі особи повинні працювати в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких надає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пп. «е» – «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення;
  • у них має бути страховий стаж на зазначених посадах: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років;
  • до моменту призначення такої пенсії вони не отримували будь-якої пенсії.

Таку норму зафіксовано в п. 71 розділу XV Закону про пенсійне страхування. На жаль, на момент призначення вам пенсії за віком (у 2010 році) положення про виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій, законодавством не було передбачено.

Маю стаж роботи 8 років і 9 місяців, працювала в шкідливих умовах (за Списком № 2). У якому віці матиму право на пенсію за віком?

Відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці зі Списку № 2, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами атестації робочих місць:

  • чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців — на зазначених роботах;
  • жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років — на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими та важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку, передбаченого ст. 12 цього Закону (чоловікам — 60, а жінкам — 55 років), на один рік: чоловікам — за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи, жінкам — за кожні два роки.

Отже, ураховуючи те, що стаж роботи за Списком № 2 дорівнює 8 років 9 місяців, ви матимете право на пенсію при досягненні 51-річного віку. Тобто за кожні два роки стажу роботи в шкідливих умовах зменшуємо пенсійний вік на один рік: від 55 років віднімаємо 4 роки. Але слід пам’ятати, що існує законодавчо встановлений порядок підтвердження пільгового стажу.

Чи надає право оновлене пенсійне законодавство на достроковий вихід на пенсію в разі звільнення за скороченням чисельності на підприємстві?

Так, право на достроковий вихід на пенсію для таких осіб збережено.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону про зайнятість, працівникам, трудовий договір із якими був розірваний із ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у т.ч. ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, та військовослужбовцям, звільненим із військової служби у зв’язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, яким на день вивільнення залишилося не більше півтора року до встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування пенсійного віку, або віку, що надає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, Закону про статус народного депутата, Закону про прокуратуру, Закону про наукову діяльність, за умови їх реєстрації в територіальному органі держслужби зайнятості, та відсутності підходящої роботи, гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі , передбачений абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30). Аналогічну норму було закріплено і в п. «г» ч. 1 ст.26 Закону № 803, який втратив чинність 1 січня 2013 року.

До заяви про призначення пенсії за віком додається клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію на підставі пп. «д» п. 7 Порядку № 22-1.

Чи можна достроково вийти на пенсію в разі звільнення за станом здоров’я?

Згідно зі ст. 21 Закону про ветеранів,особам, трудовий договір із якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, установленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що надає право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, Закону про статус народного депутата, Закону про прокуратуру, Закону про наукову діяльність (за наявності відповідних умов), з ініціативи власника або вповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у т.ч. ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку . Це можливо, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років і для жінок — 30 років).

Однак достроково призначена пенсія за віком з урахуванням ст. 49 Закону про зайнятість (ст. 26 Закону № 803) та п. «в» ч. 2 ст. 12 Закону про ЧАЕС та ст. 21 Закону про ветеранів у період до досягнення пенсійного віку, установленого ст. 26 цього Закону, працюючим пенсіонерам не виплачується.

Пенсію за віком призначили в грудні 2010 року, але після призначення пенсії я вже відпрацював два роки. Чи матиму право на перерахунок пенсії та який показник середньої заробітної плати в Україні буде застосовано?

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводитьсяз урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі (ч. 4 ст. 42 Закону про пенсійне страхування).

Зауважимо!

…«страховий стаж — це період (строк), п ротягом якого особа підлягає загально­­обов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок»…

(ч. 1 ст. 24 Закону про пенсійне страхування)

Перерахунок пенсії проводиться із зарплати (доходу), з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із зарплати за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. За оновленою редакцією цієї статті для обчислення пенсії враховується зарплата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами в період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також ураховується зарплата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

Наголосимо!

У разі якщо ваша пенсія буде перерахована з урахуванням страхового стажу та заробітку, то доплата за понаднормовий стаж обчислюватиметься вам як чоловіку понад 35 років страхового стажу , а якщо перерахунок буде проведено лише з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії, доплата як і раніше обчислюватиметься за стаж понад 25 років.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) та зарплати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. При цьому обчислення страхового стажу, який надає право на перерахунок пенсії відповідно до зазначеної статті, здійснюють не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Чи враховуватиметься в разі призначення пенсії показник середньої зарплати (доходу) в Україні за рік, що передує року звернення за призначенням пенсії?

З 01.01.2012 року до ст. 40 Закону про пенсійне страхування внесено зміни, якими передбачено, що в разі призначення пенсії застосовується показник середньої зарплати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Отже, якщо особа звернулася за призначенням пенсії в 2013 році, то під час її призначення застосовуватиметься показник середньої зарплати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, тобто за 2010–2012 роки.

Чи встановлено законом максимальний розмір пенсії?

Так, законодавством передбачено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів,установлених для осіб, які втратили працездатність (ч. 3 ст. 27 Закону про пенсійне страхування). Тобто із січня по листопад 2013 року цей показник дорівнюватиме — 8940 грн, а в грудні 2013 року — 9490 грн.

Проте це обмеження стосується лише пенсій, які призначені (призначатимуться) після 01.10.2011 р. (після набрання чинності Законом про пенсійне реформування). Оскільки в цьому Законі чітко визначено, що максимальний розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), установлений цим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) призначено до набрання чинності Законом про реформування (до 01.10.2011 р.).

Надалі таким пенсіонерам виплату пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) здійснюють без індексації, без застосування положень ч.ч. 2 та 3 ст. 42 Закону про пенсійне страхування та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством . Так буде до того часу, доки розмір пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, установлених законодавством (крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), досягне максимального розміру пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), установленого Законом про пенсійне страхування.

Галина МАСТЮГІНА,

начальник відділу з питань призначення пенсій
Департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України