(коментар до листа Державної реєстраційної служби України від 07.02.2013 р. № 43-06-15-13 (далі — лист № 43-06)
На практиці питання засвідчення копії того чи іншого документа виникають повсякчас. У коментованому листі Державна реєстраційна служба пояснила, якими повинні бути копії документів, необхідні для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.