Як відображати в податковому обліку отриману підприємством кредит-ноти, яка зменшує суму зобов’язань покупця-резидента перед постачальником-нерезидентом в інвалюті за отримані товари? Відповідь на це запитання надала ДФСУ в листі від 15.10.2015 р. № 21843/6/99-99-19-03-02-15