Консультують фахівці Пенсійного фонду України

Як обчислити пенсію у зв’язку з втратою годувальника особі, що отримує пенсію по інвалідності

Мій чоловік з 2010 року отримував пенсію зі зниженням пенсійного віку на 10 років за роботу за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36 (далі — Список № 1). У 2012 році він помер. Як обчислювати розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника мені як дружині, якщо я з 2000 року отримую пенсію по інвалідності?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до ст. 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон про пенсійне страхування), особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

За положеннями ст. 45 цього Закону, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, зарплату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший у пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

У разі переведення з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися зар­плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 Закону про пенсійне страхування, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника за нормами цього Закону призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності (від 1 до 15 років залежно від віку, у якому помер годувальник), а в разі смерті пенсіонера чи осіб, зазначених у ч. 2 ст. 32 Закону про пенсійне страхування (якщо смерть настала в період проходження строкової військової служби) — незалежно від тривалості страхового стажу.

Ваш чоловік отримував пенсію за віком відповідно до Закону про пенсійне страхування, тому страховий стаж буде обчислений за документами, що містяться в його пенсійній справі. Водночас, якщо є ще періоди стажу, що не були враховані під час призначення йому пенсії, ці періоди за вашою згодою будуть враховані в разі призначення вам пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Заробіток для обчислення пенсії може бути врахований за матеріалами пенсійної справи, або за вашим бажанням буде враховано заробіток за період, визначений ст. 40 Закону про пенсійне страхування за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року (за умови, що страховий стаж годувальника після цієї дати становить не менше ніж 60 місяців), або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв і за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, із якого обчислюється розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника, окрім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних підставах період із дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би пенсійного віку. Якщо ваш чоловік помер у віці 52 роки 9 місяців, до страхового стажу, з якого обчислюватиметься пенсія у зв’язку з втратою годувальника, до наявного стажу — 26 років 5 місяців — буде додано ще 7 років 3 місяці (до 60-річного віку).

Окрім того, до страхового стажу буде додатково зараховано 10 років за стаж роботи за Списком № 1. Це передбачено статтею 24 Закону про пенсійне страхування.

У разі обчислення заробітної плати, із якої визначатиметься розмір пенсії, буде враховано показник середньої заробітної плати за 2009 рік (той, що був застосований під час призначення йому пенсії за віком, — 1650,43 грн).

Наприклад, коефіцієнт заробітку, обчислений за нормами ст. 40 Закону про пенсійне страхування, становить 2,16754, а заробіток для обчислення пенсії тоді дорівнюватиме 3577,37 грн (1650,43 х 2,16754 грн).

Страховий стаж становить 43 роки 8 місяців, коефіцієнт страхового стажу — 0,5895 із урахуванням стажу роботи (26 років 5 місяців), періоду з дня смерті годувальника до дати, коли годувальник досяг би пенсійного віку (7 років 3 місяці) і часу роботи за Списком № 1 (10 років).

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

  • на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника;
  • на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Тож спочатку визначається розмір пенсії за віком померлого годувальника згідно зі ст. 27 Закону про пенсійне страхування як добуток середньомісячної зарплати, визначеної відповідно до ст. 40 Закону, на коефіцієнт його страхового стажу. У нашому випадку це 2108,86 грн (3577,37 х 0,5895 грн).

Окрім того, згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 28 Закону про пенсійне страхування, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст. 27 цього Закону, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком.

У нашому випадку страховий стаж понад 35 років становить 8 років, а доплата до пенсії за віком годувальника за понаднормовий стаж дорівнюватиме 71,52 грн (894 грн х 8%).

Загальний розмір пенсії за віком померлого годувальника становитиме 2180,38 грн (2108,86 + 71,52 грн). Відповідно, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника на одного утриманця становить 50% від зазначеної суми — 1090,19 грн (2180,38 грн х 50%).

Отже, якщо пенсія у зв’язку з втратою годувальника більша за вашу пенсію по інвалідності, вам необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання, надавши відповідну заяву.

Галина МАСТЮГІНА,

начальник відділу з питань призначення пенсій
департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України