Проведення індексації зарплати з вересня 2015 року: алгоритм, правила, розрахунки

Протягом останнього року з’явилося чимало нових роз’яснень Мінсоцполітики, які стали актуальними саме з 1 вересня 2015 року, оскільки якраз із цієї дати підвищено розмір мінзарплати й прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1378 грн.
Отже, згадаймо старі правила з урахуванням зазначених роз’яснень  і розберімося з тонкощами проведення індексації у вересні 2015 року

Зважаючи на те що Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17.09.2015 р. № 704-VIII, яким підвищено зарплату й прожитковий мінімум, повністю був оприлюднений тільки 2 жовтня 2015 року, то багато роботодавців вважали, що немає підстав у вересні застосовувати  нові розміри цих показників.  Проте вони введені саме з 1 вересня 2015 року, тому доведеться переглянути суми індексації, нараховані за вересень 2015 року. Це передусім стосується випадків, коли зарплата працівникам підприємств і установ визначена на рівні мінзарплати, а також, якщо працівникам бюджетних установ посадові оклади (тарифні ставки) установлюються за ЄТС.

Отже, для тих працівників, яким у вересні 2015 року зарплату:

  • не підвищували ― індексацію зарплати проводять, як і раніше, змінилася тільки сума прожиткового мінімуму, у межах якої проводять поточну індексацію;
  • підвищили ― базовим місяцем стає вересень, і далі залежно від конкретної ситуації визначають суму поточної (фіксованої) індексації чи припиняють її виплату.

Проведення індексації: алгоритм розрахунку

Згідно із загальним правилом, індексацію заробітної плати (виплат, які входять до її складу та мають постійний характер) проводять  у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 4 п. 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р.  № 1078, далі Порядок № 1078).

Загалом точкою відліку для обчислення індексу споживчих цін (далі ― ІСЦ) для проведення індексації є базовий місяць, у якому  індекс споживчих цін приймається за одиницю чи 100%. Обчислення ІСЦ розпочинається із місяця, наступного за базовим, а нарахування індексації провадиться з місяця, що настає за місяцем опублікування індексу (ч.ч. 3 і 4 ст. 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-ХІІ). Індексацію проводять із 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано ІСЦ (абз. 1 п. 11 Порядку № 1078).

Формула для проведення індексації в загальному випадку доволі проста.

Визначення фіксованої величини індексації

Водночас згідно з абз. 3 п. 5 Порядку № 1078 у разі, коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення зарплати в базовому місяці:

  • більше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, то виплату індексації припиняють;
  • менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, суму загального доходу визначають із таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Отже, якщо працівник має право на індексацію й одночасно відбувається підвищення заробітної плати, доводиться визначати фіксовану величину індексації.

Зазначимо: поняття «фіксованої величини індексації» зустрічається лише в прикладі, наведеному в додатку 4 до Порядку № 1078.

По суті, фіксовану величину індексації визначають як різницю між можливою сумою індексації та сумою підвищення зарплати.

В абз. 8 п. 5 Порядку № 1078 зазначено: підвищення грошових доходів працівників у зв’язку з розширенням зони обслуговування, збільшенням обсягу робіт, суміщенням професій (посад), виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника, оплатою за роботу за сумісництвом на одному підприємстві, в установі, організації, а також за рахунок збільшення розміру премії, не вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації (у разі коли не відбувається підвищення тарифної ставки (окладу)).

Отже, виходить, якщо таке збільшення відбулося в місяці підвищення посадового окладу (тарифної ставки), то  воно впливатиме на визначення суми можливої індексації (див. лист Мінсоцполітики від 07.10.2015 р. № 263/10/136-15). Детальніше на прикладах про проведення індексації, коли в місяці підвищення посадового окладу (тарифної ставки) була тимчасова доплата чи змінювався обсяг робіт — у коментарі «Проведення індексації в разі підвищення посадових окладів: ураховуємо всі надбавки, доплати й педнавантаження» газети № 194/2015.

Сума можливої індексації у вересні 2015 року: як визначати

Роз’яснення щодо визначення суми можливої індексації було надане Мінсоцполітики в листах від 03.04.2012 р. № 95/10/136-12 і від 25.06.2010 р. № 114/10/136-10). При її визначенні у вересні 2015 року можливі три варіанти (див. далі).

Ситуація 1

Працівнику підприємства встановлено посадовий оклад ― 1500 грн, у вересні його не підвищували,  базовий місяць для індексації ― січень 2015 року.

Коефіцієнт індексації у вересні 2015 року (базовий місяць ― січень 2015 року) ― 35,9%. Тоді, оскільки зарплата працівника перевищує  розмір прожиткового мінімуму (1378 грн), суму можливої індексації визначають у вересні 2015 року з розрахунку прожиткового мінімуму:

1378  грн × 35,9% = 494,70 грн.

Зважаючи на те що суму можливої індексації визначають  із розрахунку зарплати до підвищення, дещо іншою буде ситуація, коли працівнику нараховували тільки посадовий оклад у розмірі мінзарплати.

Ситуація 2

Працівнику підприємства встановлено посадовий оклад ― 1218 грн, а у вересні його підвищили до 1378 грн,  базовий місяць для індексації ― грудень 2013 року.

Коефіцієнт індексації у вересні 2015 року (базовий місяць ― грудень 2013 року) ― 74,9%. Тоді суму можливої індексації у вересні 2015 року визначають із розрахунку зарплати до підвищення:

1218  грн × 74,9% = 912,28 грн.

У разі ж якщо зарплата до підвищення була в межах від 1218 грн до 1378 грн, то можливу суму індексації визначають як добуток фактичної суми зарплати й коефіцієнта індексації у вересні 2015 року.

Ситуація 3

Працівнику підприємства встановлено посадовий оклад ― 1218 грн і 10%-ву надбавку, а у вересні оклад підвищили до 1378 грн,  базовий місяць для індексації ― грудень 2013 року.

Зарплата до підвищення становила:

1218 грн + (1218 грн х 10%) = 1339,80 грн.

Коефіцієнт індексації у вересні 2015 року (базовий місяць ― грудень 2013 року) ― 74,9%.

У такому разі суму можливої індексації у вересні 2015 року визначають із розрахунку зарплати до підвищення:

1339,80  грн × 74,9% = 1003,51 грн.

Можливі варіанти під час індексації зарплати у вересні 2015 року

Як зазначалося вище, місяць підвищення зарплати завжди стає базовим місяцем для проведення індексації. Проте, у якій сумі виплачувати індексацію у вересні 2015 року та взагалі, чи є право на її виплату, залежатиме від суми підвищення зарплати.

Варіант 1. Працівнику виплачували поточну величину індексації

Ситуація 4

Працівнику підприємства у вересні 2015 року підвищили посадовий оклад із 4500 грн до 5000 грн. Базовим місяцем був січень 2015 року.

Сума підвищення зарплати становить:

5000 грн - 4500 грн = 500 грн.

Сума можливої індексації:

1378  грн × 35,9% = 494,70 грн.

Оскільки сума підвищення (500 грн) більша за суму можливої індексації (494,70 грн), то вересень 2015 року стає базовим для проведення індексації, виплату індексації припиняють, і з вересня 2015 року починають обчислювати ІСЦ за наростаючим підсумком.

Ситуація 5

Працівнику підприємства у вересні 2015 року підвищили посадовий оклад із 4500 грн до 5000 грн. Базовим місяцем був січень 2014 року.

Сума підвищення зарплати становить:

5000 грн - 4500 грн = 500 грн.

Сума можливої індексації дорівнює:

1378  грн × 74,6% = 1027,99 грн.

Оскільки сума підвищення (500 грн) менша за суму можливої індексації (1027,99 грн), то вересень 2015 року стає базовим для проведення індексації, і визначають суму фіксованої індексації так:

1027,99 грн - 500 грн = 527,99 грн.

Фіксовану суму індексації (527,99 грн) виплачують до чергового підвищення зарплати чи настання права на поточну індексацію.

Варіант 2. Працівнику виплачували фіксовану величину індексації

Ситуація 6

Працівнику підприємства у вересні 2015 року підвищили посадовий оклад із 3600 грн до 4000 грн. Базовим місяцем був червень 2015 року, у якому визначена сума фіксованої індексації ― 201,94 грн.

Сума підвищення зарплати становить:

4000 грн - 3600 грн = 400 грн.

Оскільки сума підвищення (400 грн) більша за суму фіксованої індексації (201,94 грн), то вересень 2015 року стає базовим для проведення індексації, а виплату фіксованої індексації припиняють.

Ситуація 7

Працівнику підприємства у вересні 2015 року підвищили посадовий оклад із 4500 грн до 4700 грн. Базовим місяцем був липень 2015 року, у якому визначена сума фіксованої індексації ― 237,26 грн.

Сума підвищення зарплати становить:

4700 грн - 4500 грн = 200 грн.

Оскільки сума підвищення (200 грн) менша за суму фіксованої індексації (237,26 грн), то вересень 2015 року стає базовим для проведення індексації, а суму фіксованої індексації (237,26 грн) продовжують виплачувати в тому самому розмірі  до чергового підвищення зарплати чи настання права на поточну індексацію.

Варіант 3. Працівнику виплачували фіксовану й поточну індексацію

Ситуація 8

Працівнику підприємства у вересні 2015 року підвищили посадовий оклад із 3200 грн до 4000 грн. Базовим місяцем був грудень 2014 року, у якому визначена сума фіксованої індексації ― 127,77 грн.

Сума підвищення зарплати становить:

4000 грн – 3200 грн = 800 грн.

У вересні 2015 року працівник мав право на поточну індексацію 552,58 грн (1378 грн × 40,1%) і фіксовану індексацію 127,77 грн.

Оскільки сума підвищення (800 грн) більша за загальну суму фіксованої та поточної індексації (552,58 грн + 127,77 грн = 680,35 грн), то вересень 2015 року стає базовим для проведення індексації, а виплату і поточної, і фіксованої індексації припиняють.

Ситуація 9

Працівнику підприємства у вересні 2015 року підвищили посадовий оклад із 4500 грн до 4700 грн. Базовим місяцем був грудень 2014 року, у якому визначена сума фіксованої індексації ― 127,77 грн.

Сума підвищення зарплати становить:

4700 грн - 4500 грн = 200 грн.

У вересні 2015 року працівник мав право на поточну індексацію 552,58 грн (1378 грн × 40,1%) і фіксовану індексацію ― 127,77 грн.

Оскільки сума підвищення (200 грн) менша за загальну суму фіксованої та поточної індексації (552,58 грн + 127,77 грн = 680,35 грн), то вересень 2015 року стає базовим для проведення індексації, і визначають нову суму фіксованої індексації:

680,35 грн - 200 грн = 480,35 грн.

Цю суму продовжують виплачувати в наступних місяцях ― до чергового підвищення зарплати чи настання права на поточну індексацію.

Про те, як проводити індексацію зарплати в місяці підвищення зарплати, якщо в цьому місяці змінився обсяг робіт або встановлена тимчасова доплата, а також якщо відпрацьовано неповний місяць, розповімо в одному з наступних номерів газети.

Світлана ЛІСТРОВА,

бухгалтер-експерт