Орендар поліпшив об’єкт оренди. Договір оренди закінчився, і об’єкт оренди повертається орендодавцеві. Однак в обліку є недоамортизований об’єкт, що виник у зв’язку з поліпшенням такого об’єкта оренди. Як орендарю в обліку з податку на прибуток і ПДВ відобразити операцію передання таких поліпшень орендодавцю?