У матеріалі мовитиметься про те, у яких випадках інтереси учасників цивільних правовідносин вимагають «виходу» за межі встановлених законодавством загальних строків позовної давності та про способи здійснення такого права