Податківці мають власну точку зору щодо визначення надміру витрачених коштів. Тому проаналізуймо свіжі роз’яснення ДПС, а також зясуймо, які документи допоможуть уникнути оподаткування та які особливості оподаткування надміру витрачених коштів

Надміру витрачені кошти: як їх ідентифікувати

Надміру витраченими у відрядженні коштами є кошти, отримані платником податку на відрядження чи під звіт, не повернені в установлений пп. 170.9.2 ПКУ строк (п. 170.9 ПКУ).

Оподаткуванню підлягають суми, видані платнику податку:

  • на відрядження — у сумі, що перевищує суму витрат, розраховану згідно з пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ;
  • на виконання у відрядженні окремих цивільно-правових дій від імені й за рахунок особи, що їх видала, — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат на виконання таких дій (пп. «б» пп. 170.9.1 ПКУ).

Отже, надміру витраченими кошти стають:

  • коли їх не повернули в установлений строк, наприклад, не подано авансовий звіт у строки, установлені ПКУ;
  • якщо кошти перевищують суми дозволених пп. 170.9.1 ПКУ витрат на відрядження (чи суми фактичних витрат на виконання цивільно-правових дій).

Наприклад: суми витрат не перевищують розмірів, установлених пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ, проте авансовий звіт (який має це підтвердити) не подали в установлений строк. У такому разі зі спливом граничного строку подання авансового звіту вся сума грошового авансу стає надміру витраченими коштами й підлягає оподаткуванню (див. лист ДФС від 13.03.2017 р. № 5002/6/99-99-13-02-03-15).

Надміру витраченими коштами також є суми, витрати яких у відрядженні не підтверджені відповідними розрахунковими документами. Тобто за відсутності розрахункових документів, що підтверджують понесені витрати, такі кошти підлягають поверненню, а якщо їх не повернули в установлений строк — вони набувають статусу надміру витрачених коштів.

До категорії надміру витрачених коштів потраплять і підтверджені документально витрати у відрядженні, якщо немає жодного підтвердження зв’язку понесених витрат у відрядженні з господарською діяльністю підприємства (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ).

Єдине що — особливий статус мають суми перевищення граничних розмірів добових, хоча суми такого перевищення й оподатковують, але однозначно назвати їх надміру витраченими коштами не можна. Проте податківці висловлюють дещо дивну точку зору.

Понаднормові добові