(за матеріалами листа Держфінінспекції від 05.11.2012 р. № 02-18/1221)
Навчання за держзамовленням — у колі перевірок
У ч. 4 ст. 53 Конституції України задекларовано право громадян на безоплатну вищу освіту в державних та комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Тлумачення цієї норми знаходимо в рішенні КСУ від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004: «безоплатність вищої освіти означає, що громадянин має право здобути її відповідно до стандартів вищої освіти без внесення плати в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі в межах обсягу підготовки фахівців для загальносу­спільних потреб (державного замовлення)» .
Під час безкоштовного навчання формально замовником виступає держава, яка виділяє бюджетні кошти на забезпечення навчання у ВНЗ в межах держзамовлення. Тому цілком логічно, що ревізори перевіряють цільове та раціональне використання бюджетних коштів у ВНЗ, у т.ч. і дотримання вимог щодо працевлаштування випускників, які навчалися за кошти бюджету. На жаль, результати ревізій Держфінінспекції та перевірок Рахункової палати свідчать, що ВНЗ не завжди дотримуються вимог законодавства.