Під час заповнення видаткового касового ордера ми зазначаємо: у рядку «Видати» — «виплата заробітної плати працівникам підприємства через (П.І.Б.) касира»; у рядку «Підстава» — «виплата зарплати за ... місяць 2013 року»; у рядку «Додаток» — «відомість на виплату грошей № ... від...»;