Суд виніс рішення на користь підприємства про стягнення з відповідача пені, штрафу й відшкодування судового збору. Кошти не отримано (найімовірніше, отримані не будуть). Коли настає бухгалтерський дохід? Як показати таку операцію в бухгалтерському та податковому обліку?

ВІДПОВІДЬ: Рішення суду, згідно з яким відповідач має виплатити постраждалому пеню та штраф і компенсувати (сплатити) судовий збір, — це підстава для відображення доходу в отримувача в бухгалтерському обліку, незалежно від того, чи отримало підприємство їх по факту, чи ні. Відповідно, це позначиться й на податку на прибуток. Пояснімо.

Податок на прибуток

Штрафи та пеня

З податку на прибуток застосовують один із варіантів визначення об’єкта обкладення податком на прибуток (за виконання певних умов згідно із пп. 134.1.1 ПКУ):

1) прибуток розраховують шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку чи збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають за ПКУ;

2) прибуток визначають без коригування фінансового результату до оподаткування на всі різниці з р. ІІІ ПКУ (окрім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Тобто для обчислення податку на прибуток використовують саме бухгалтерський фінрезультат. Цей варіант можуть використовувати платники, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній рік, не перевищує 20 млн грн. Вибір такого варіанта є саме правом, а не обов’язком платника. Про власний вибір платник повідомляє податкові органи шляхом проставляння відповідної відмітки в податковій звітності з податку на прибуток.

Тож, у будь-якому випадку податковий облік безпосередньо залежить від бухгалтерського обліку. Особливо коли для певної операції не передбачено різниць. Зокрема, для ОТРИМАНИХ штрафів, пені та неустойок у ПКУ не передбачено податкових різниць.

Судовий збір

Із цим збором аналогічна ситуація.

Нагадаємо

Судовий збір — збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом (ст. 1 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VI, далі — Закон про судовий збір).

Судовий збір включається до складу судових витрат (ст. 129 Господарського процесуального кодексу України (даліГПКУ), ст. 1 Закону про судовий збір).

Сплачує судовий збір особа, яка звертається до суду або щодо якої ухвалено судове рішення (ст. 2 Закону про судовий збір). Про розподіл судових витрат зазначає ст. 129 ГПКУ. Зокрема, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Тому якщо суд виніс рішення на користь позивача, судовий збір сплачуватиме (відшкодовуватиме) відповідач.

Про правила повернення сум судового збору йдеться у ст. 7 Закону про судовий збір.