Консультують фахівці Пенсійного фонду України

Пенсії учасникам бойових дій зі зниженням пенсійного віку, підвищення, надбавки

У матеріалі розповімо про те, хто із числа учасників бойових дій має право на зниження пенсійного віку та за яких умов, які документи потрібно надати таким особам для призначення пенсії та як визначають для них розмір пенсії за віком, а також на які підвищення та надбавки вони можуть претендувати

Хто із числа учасників бойових дій має право на зниження пенсійного віку?

ВІДПОВІДЬ: Право на зниження пенсійного віку мають військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку, після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок. Це передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV (далі — Закон про пенсійне страхування).

Які документи слід надати для призначення пенсії за віком учасникам бойових дій?

ВІДПОВІДЬ: До заяви про призначення пенсії за віком таким особам, окрім документів, необхідних для призначення пенсії за віком, додаються посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) проходження військової служби й участі в бойових діях (п. 19 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою ПФУ від 25.11.2005 р. № 22-1).

Чи мають право на зниження пенсійного віку особи, які працювали у військових частинах, котрі дислокувалися в країнах, де велися бойові дії?

ВІДПОВІДЬ: Згідно зі ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ (далі — Закон про статус ветеранів війни), особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які займали штатні посади у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та в інші періоди ведення бойових дій, належать до учасників бойових дій.

Однак права на зниження пенсійного віку вони не мають, оскільки в той час працювали, а не проходили військову службу, тобто не мали статусу військовослужбовця.

Як визначається розмір пенсії за віком учасникам бойових дій?

ВІДПОВІДЬ: Розмір пенсії за віком визначається за нормами ст. 27 Закону про пенсійне страхування та з урахуванням положень його ст. 28. Тобто розмір пенсії залежить від страхового стажу й заробітку особи та наявності необхідного страхового стажу (35 років — для чоловіків та 30 років — для жінок) і забезпечується на рівні мінімального розміру пенсії, який установлено на рівні прожиткового мінімуму, визначеного законом для осіб, що втратили працездатність (із 1 січня 2013 року — 894 грн). А якщо страховий стаж перевищує, відповідно, 35 років (для чоловіків) та 30 (для жінок), установлюється доплата за понаднормовий стаж.

Які надбавки та підвищення встановлюються до пенсій учасникам бойових дій?

ВІДПОВІДЬ:  Згідно зі ст. 12 Закону про статус ветеранів війни, до пенсій учасників бойових дій установлюється підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 01.01.2013 р. — 223,50 грн (894 грн. х 25%)).

Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 р., війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, установлені ст. 13 Закону про статус ветеранів війни для інвалідів війни I групи, тобто пенсія підвищується на 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (замість 25% такого прожиткового мінімуму).

Керуючись ст. 1 Закону України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 р. № 1603-IV (далі Закон № 1603), учасникам бойових дій установлюється цільова грошова допомога в розмірі 40 грн (незалежно від розміру пенсій і надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною).

Крім того, їм можуть бути встановлені:

  • надбавка на непрацездатних осіб, які перебувають на їх утриманні (150 грн на кожного утриманця) відповідно до постанови КМУ «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» від 16.07.2008 р. № 654 (далі — Постанова № 654);
  • надбавка на догляд (якщо одинокі та потребують постійного догляду) відповідно до Постанови № 654.

За наявності права на пенсію, відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 р. № 1767-ІІІ, установлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Крім того, згідно з постановою КМУ від 28.12.2011 р. № 1381, учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 165% прожиткового мінімуму, установленого законом для осіб, які втратили працездатність (тобто 1475,10 грн (894 грн х 165%)), виплачується щомісячна державна адресна допомога в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Водночас постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 151 установлено, що з 1 травня 2013 року учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., яким виповнилося 85 років і більше, згадана вище щомісячна державна адресна допомога до пенсії виплачується в розмірі, установленому для інвалідів війни групи I (до 285 % прожиткового мінімуму, установленого законом для осіб, що втратили працездатність).

Право на щомісячну державну адресну допомогу мають лише учасники бойових дій із числа військовослужбовців чи всі учасники бойових дій?

ВІДПОВІДЬ: Право на державну адресну допомогу мають усі учасники бойових дій, зазначені в ст. 6 Закону про статус ветеранів війни, розмір пенсійної виплати яких (з урахуванням доплат) не досягає, відповідно, 165 чи 285 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

З 01.01.2013 р. мінімальний розмір пенсійної виплати для учасників бойових дій становить 1475,10 грн, а з 1 травня поточного року для 85-річних і старших учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. — 2547,90 грн.

Галина МАСТЮГІНА,

начальник відділу з питань призначення пенсій
Департаменту пенсійного забезпечення
Пенсійного фонду України