У яких випадках платникові ПДВ знадобиться розрахунок коригування до податкової накладної, на яку дату його складають і як заповнити цей документ, зважаючи на вимоги Порядку № 1307 та неписані правила, установлені податківцями, поговоримо просто зараз

У яких випадках складають розрахунок коригування?

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної, далі — розрахунок коригування) складає платник ПДВ у випадку:

  • якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їхньої вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або під час повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг (п. 192.1 ПКУ та п. 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, даліПорядок № 1307);
  • якщо відбувається виправлення помилок, допущених під час складання податкової накладної, у т.ч. не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг (п. 192.1 ПКУ та п. 21 Порядку № 1307);
  • якщо товари/послуги, необоротні активи, за якими були нараховані податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ, надалі починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (у т.ч. переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів) (п. 198.5 ПКУ);
  • якщо відбувається здійснення річного перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях за приписами п. 199.1 ПКУ. У цьому випадку складають окремі розрахунки коригування до кожної зведеної податкової накладної, складеної згідно з п. 199.1 ПКУ;

якщо змінюється номенклатура постачання, яка також передбачає зміну коду УКТ ЗЕД під час увезення товару або коду ДКПП (див. роз’яснення в підкатегорії 101.15 системи «ЗІР»).

Порядок складання та зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, адже він є частиною цього документа.

У загальному випадку розрахунок коригування надають покупцеві товарів/послуг. Така потреба не виникає в разі оформлення додатка 2 до податкових накладних:

  • складених за щоденним підсумком операцій;
  • на постачання неплатникам ПДВ;
  • на суму перевищення мінімальної бази оподаткування, визначеної відповідно до ст.ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання;
  • інших податкових накладних, які не видають покупцям (їх перелік наведено в п. 8 Порядку № 1307).

Наприклад

Покупець — платник ПДВ повертає товар, який був проданий йому за ціною нижче ціни придбання. У такому разі продавець — платник ПДВ складає 2 розрахунки коригування:

  • перший — до податкової накладної, оформленої на фактичну ціну постачання та виданої такому покупцеві. Цей розрахунок коригування надають покупцеві;
  • другий — до податкової накладної на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання над фактичною ціною. У такому розрахунку коригування зазначають тип причини 15, і покупцеві його не видають.

Розрахунок коригування на покупця — неплатника ПДВ