(коментар до НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 628). Уже стало очевидним, що нормотворці взяли посилений курс на зближення національних засад складання фінансової звітності до правил, зафіксованих у МСФЗ.