Починаючи зі звітності за травень 2015 року, дані таблиці 1 автоматично формуються на підставі даних, занесених у таблицю 6 Форми № Д4. Тобто ці таблиці взаємопов’язані. Тому ПФУ пояснив, як заповнювати реквізити звіту з ЄСВ.