Як заповнити декларацію з податку на нерухомість під час продажу (придбання) майна

(коментар до листа Міндоходів від 27.05.2013 р. № 3492/6/99-99-15-03-01-16, далі — Лист № 3492)

Коментований лист — ще один із серії листів, у яких Міндоходів роз’яснює, як правильно юрособи мають заповнити Декларацію з податку на нерухомість1 (далі — Декларація) у різних ситуаціях. Наразі це купівля/продаж нерухомості. Хоча нещодавно в податку на нерухомість відбулися певні зміни (див. у матеріалі «Зміни з податку на нерухоме майно: нові ставки, нові пільги та нові об’єкти» в газеті «Інтерактивна бухгалтерія» № 67 за 2013 рік), однак форма Декларації поки не змінилась, тому й роз’яснення, які містяться в Листі № 3492, залишаються актуальними. Отож перейдемо до них.

Податковий кодекс України (далі — ПКУ) чітко зазначає, що про новостворений (нововведений) об’єкт житлової нерухомості юрособі потрібно прозвітувати протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт (пп. 265.7.5 ПКУ). А от що робити в разі придбання чи продажу об’єкта нерухомості, ПКУ не роз’яснює. Відповідь на це запитання з нещодавніх пір містилася в ЄБПЗ2 (підкатегорія 106.08). Згідно з роз’ясненнями податківців: «У разі якщо юридичною особою подано звітну декларацію (тут і далі виділено автором. — Прим. ред.) з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а перехід права власності на об’єкт оподаткування відбувся до 01 лютого, то така особа подає нову звітну декларацію до закінчення граничного терміну її подання.

У разі, якщо перехід права власності на об’єкт оподаткування відбувся після 01 лютого, то такий платник податків має подати уточнюючу декларацію протягом місяця з дня переходу права власності на такий об’єкт». Наразі ця відповідь не чинна (діяла до 04.08.2013 р.), однак, оскільки нових роз’яснень поки немає, а в частині звітування змінилися лише граничні строки, вважаємо, що вона й досі актуальна.

Зауважимо!

Під час подання уточнюючої Декларації в разі переходу права власності на об’єкт нерухомості протягом року, нараховувати штраф, звісно ж, не потрібно. Справа в тому, що подаючи декларацію з відміткою «уточнююча», штраф сплачують лише під час виправлення помилок (абз. «а» п. 50.1 ПКУ). Оскільки в нашому випадку помилок не було допущено, то, відповідно, і сплачувати штраф теж не потрібно.

У Листі № 3492 податківці роз’яснили особливості заповнення граф Декларації під час переходу прав власності на об’єкти нерухомості. Беручи до уваги коментований лист, розглянемо ситуації, що можуть виникнути на практиці під час заповнення Декларації.

Як заповнити загальну частину Декларації під час переходу права власності

Ситуація 1. У випадку, коли в підприємства після 1 лютого 2013 року відбувся перехід права власності на об’єкт житлової нерухомості, тобто продаж або придбання, податківці радять подати уточнюючу Декларацію. Для цього в платника податків є місяць із дати переходу права власності. Водночас із роз’яснень податківців не зовсім зрозуміло, які саме графи рядка 2 в загальній частині Декларації потрібно заповнювати.

Важливо!

Датою переходу права власності вважається дата реєстрації такого права в Укр­держреєстрі (ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України).

Якщо юрособа після 1 лютого 2013 року придбала/продала житлову нерухомість і раніше не звітувала з податку на нерухомість, оскільки не мала у власності житлової нерухомості, то наразі вона все одно має подати уточнюючу Декларацію (не зважаючи на те що це перша Декларація). Разом із тим у Декларації слід заповнювати графу 22 (починаючи з дня (число/місяць)).

Однак, якщо ж юрособа вже прозвітувала про наявну нерухомість, а протягом звітного року продала чи придбала житлову нерухомість, то ситуація дещо інша. Адже в такому випадку начебто слід заповнити графи 22 і 23, оскільки виконуються вимоги приміток 2 і 3 до Декларації.

Для довідки!

Відповідно до форми Декларації з податку на нерухоме майно. графа 2 з приміткою 2 заповнюється в разі подання декларації за новостворені (нововведені) об’єкти житлової нерухомості або під час переходу права власності на об’єкт житлової (починаючи з дня (число/місяць)).

Графа 2 з приміткою 3 заповнюється в разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень із дня (число/місяць)).

Якщо буквально читати текст приміток, може скластися враження, що одночасно потрібно заповнювати обидві графи (22 (починаючи з дня (число/місяць)) та 23 (з урахуванням уточнень з дня (число/місяць))). Адже в підприємства відбувся перехід права власності, унаслідок чого необхідно уточнити податкові зобов’язання, які були задекларовані ще на початку року. Оскільки, ураховуючи пп. 265.8.1 ПКУ, під час переходу права власності протягом року законодавство передбачає спеціальний механізм розрахунку податку для попереднього та нового власника нерухомості.

Нагадаємо!

У разі переходу права власності на об’єкт нерухомості від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період із 1 січня цього року до початку того місяця, у якому він утратив право власності на зазначений об’єкт нерухомості, а для нового власника — починаючи з місяця, у якому виникло право власності (пп. 265.8.1 ПКУ).

Однак не варто поспішати й зазначати однакові дати у двох графах. Вважаємо, що в цьому випадку також достатньо вписати дату переходу права власності лише в графу 22 (починаючи з дня (число/місяць)), оскільки саме вона заповнюється в разі переходу права власності, на що вказує текст відповідної примітки до Декларації. Графу 23 (з урахуванням уточнень із дня (число/місяць)), слід заповнювати лише під час виправлення помилок шляхом подання уточнюючої декларації. Аналогічної позиції дотримуються й податківці під час надання усних роз’яснень.

Ситуація 2. У випадку коли протягом року юрособа набуває право власності на новостворений (нововведений) об’єкт житлової нерухомості, слід подати уточнюючу Декларацію протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, і під час заповнення заголовної частини Декларації слід внести дані в графу 22 (починаючи з дня (число/місяць)).

Як заповнити основну частину Декларації

Щодо заповнення основної частини Декларації під час продажу (придбання) нерухомості податківці в Листі № 3492 радять заповнити рядки з 710 по 1110. Такі роз’яснення пов’язані з тим, що сума податку, яку було визначено в першій декларації, зміниться після переходу права власності на нерухомість.

Зауважимо, що одночасно всі рядки заповнювати не потрібно. Залежно від того, збільшилося чи зменшилося податкове зобов’язання, яке було визначене на початку року, слід заповнити рядки 710 – 810 та 710 і 1010 відповідно.

Вважаємо, що заповнювати рядок 910 при цьому не потрібно, адже виходячи із самої назви цього рядка та рядка 1211 (сума штрафу ((колонка з 6 по 9 р. 9) × 3% або 5%), унесення записів у рядок 910 мимоволі змушує розрахувати штраф, а цього робити не треба, оскільки підприємство не здійснює виправлення помилок.

Як бачимо, наші здогади стосовно заповнення основної частини Декларації під час купівлі/продажу нерухомості, які ми висловили ще на початку року в матеріалі «Як заповнити нову деку по нерухомості для юросіб» у додатку № 2 до газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 3 за 2013 рік, підтверджуються податківцями в Листі № 3492. У цьому ж матеріалі наведено числовий приклад заповнення Декларації в разі продажу чи придбання майна протягом року.

Вероніка ОРЛОВА,

податковий консультант
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Форму Декларації затверджено наказом Мінфіну від 25.12.2012 р. № 1408.

2 Єдина база податкових знань. Розміщена на офіційному сайті Міндоходів України — www.minrd.gov.ua.