(лист Головного управління статистики в Тернопільській обл. від 01.04.2013 р. № 05/2-10/55)
У коментованому листі управління статистики коротко узагальнило нещодавні зміни в правилах подання фінзвітності. А також уточнило, у яких одиницях виміру складати нові форми та як мають подавати фінзвітність суб’єкти малого підприємництва, зокрема й ПАТ. От лише питання стосовно подання фінзвітності суб’єктами мікропідприємництва (щоквартально чи за підсумками року) та чи наводити порівняльну інформацію за попередній період у нових рядках залишилося за кадром… Закцентуємо вашу увагу на найвагомішому.
У статистику фінзвітність за І квартал 2013 р. треба подавати за новими формами з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». У шапці у формі № 1 обов’язково проставити «v», складена вона за П(С)БО чи за МСФЗ.
У листі нагадали, що фінзвітність за МСФЗ обов’язково складають публічні акціонерні товариства, банки, страховики, решта — добровільно.
Нюанси для суб’єктів малого підприємництва — див. нижче.
Можна не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крiм випадкiв, якщо така інформація була в попередньому звiтному перiодi), а також додавати статті зi збереженням послідовності ïх назви та коду рядка з перелiку додаткових статей фiнзвітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1, якщо інформація суттєва й оцінка достовірна.
Про наведення порівняльної інформації за попередній звітний період, на жаль тихо промовчали. Тож не зрозуміло, чи вимагатимуть її наявності в нових формах за І квартал 2013 р. Адже заповнити нові рядки, інформація за якими раніше не приводилася, складно. Про це в нашому матеріалі «Чи потрібно в нових формах фінзвітності наводити порівняльну інформацію» в № 15(24) газети «Інтерактивна бухгалтерія».