Підприємство провело ремонт орендованого автомобіля у 2014 році, і вартість, що перевищила 10% ремонтний ліміт, створила окремий об’єкт групи 5. Ми амортизували такий умовний оберт у 2014 році. Чи можна продовжувати нараховувати амортизацію в податковому обліку на цей об’єкт після 01.01.2015 р.?