Підприємство здійснює ремонт орендованого автомобіля. Як ураховувати вартість ремонту в бухгалтерському й податковому обліку? Який буде облік під час проведення переобладнання (поліпшення) орендованого авто? Своєю чергою, компенсація від орендодавця за проведені роботи не передбачена

Бухгалтерський облік ремонту орендованого автомобіля

Для бухгалтерського обліку важливо, які види робіт проводять: ремонти чи поліпшення зі зростанням майбутніх економічних вигід.

У бухгалтерському обліку суму ремонту орендованих основних засобів ураховують у витратах підприємства (П(С)БО 16 «Витрати»). А от вартість поліпшень, які призводять до зростання майбутніх економвигід (переобладнання, модернізація, реконструкція тощо), підлягають амортизації у складі інших необоротних активів (п. 6 П(С)БО 14 «Оренда»). Обліковують поліпшення орендованих об’єктів на субрахунку 117 «Інші необоротні активи».

Отже, для бухгалтерського обліку необхідно чітко розмежовувати: проводилися ремонти (відновлення роботоздатності чи підтримання об’єкта в робочому стані, коли зростання економвигід не очікують) чи поліпшення (з очікуваним зростанням майбутніх економвигід) орендованого автомобіля.

Рішення про характер робіт приймає керівництво підприємства (п.п. 29–32 Методичних рекомендацій про бухгалтерський облік основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561). Водночас до уваги треба взяти й Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Мінтрансу від 30.03.1998 р. № 102, яке регламентує перелік робіт, що належать до ремонту й техобслуговування автомобіля.

Тому якщо йдеться про РЕМОНТ орендованого автомобіля, витрати враховують у витратах періоду. Залежно від того, де використовують орендований автомобіль, ремонтні витрати поповнять: