Про амортизаційні різниці ми розповідали в матеріалі «Амортизація основних засобів в обліку податку на прибуток із 2015 року» в № 83/2015. Наразі поговоримо про різниці, пов’язані з операціями з основними засобами.