У міжнародній практиці Примітки до фінансової звітності є чи не найважливішою складовою звітної інформації будь-якої компанії. Адже саме завдяки їм користувачі згаданої звітності можуть почерпнути детальні відомості про результати господарювання підприємства та визначити рівень інвестиційної привабливості останнього. Одночасно міжнародні стандарти фінансової звітності (бухгалтерського обліку) жодним чином не формалізують Приміток, а лише закріплюють загальні вимоги до інформації, яка мусить бути в них розкритою. У реаліях вітчизняної системи бухобліку ситуація з Примітками до фінансової звітності дещо жорсткіша

Наказом Мінфіну України від 29.11.2000 р. № 302 (далі Наказ № 302) затверджено окрему типову форму фінзвітності — Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5). Проте у цьому документі жодного слова про порядок її заповнення.

У такій ситуації кожному головбуху слід закарбувати в пам’яті, що Примітки до фінансової звітності — це не що інше, як сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності (п. 3 р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Водночас Примітки до звітності жодним чином не обмежуються лише формуляром форми № 5приписи про розкриття інформації в Примітках є чи не в усіх облікових нацстандартах.

Пункт 3 р. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової» пояснює, що розкриття — це надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності. Своєю чергою, суттєвою вважають інформацію, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними П(С)БО або МСФЗ та керівництвом підприємства. Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності — предмет облікової політики підприємства. Тим часом у п. 20.2 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635 (далі Методичні рекомендації № 635), указано, що кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності визначаються керівництвом підприємства, якщо такі критерії не встановлені П(С)БО, іншими нормативно-правовими актами, виходячи з потреб користувачів такої інформації. А згідно з пп. 2.20.3 Методичних рекомендацій № 635, стаття, яка може бути визнана несуттєвою для окремого подання її у фінансовому звіті, може бути доволі суттєвою для окремого розкриття її в примітках до фінансової звітності.

Утім, не забігатимемо наперед і поговорімо детальніше про те, хто й у якому обсязі розкриває інформацію в Примітках.

Хто має заповнювати Примітки до річної фінансової звітності та яка їх структура