Не помиляється лише той, хто нічого не робить. У бухгалтера робота завше кипить. Особливо в період змін у законодавстві й уведення нових правил в оподаткуванні. Як же виправити помилки, котрі закралися в первинні документи? Зупинімося на коректурному способі

Бухгалтерська помилка

Визначення бухгалтерської помилки не варто шукати — його немає ані в Нацстандартах, ані в Законі про бухоблік. Однак і без цього бухгалтери чудово розуміють його значення. Зокрема це — некоректне відображення кореспонденції рахунків, зазначення не тієї суми або проведення не тієї суми чи не в тому періоді, або ж невідображення господарської операції взагалі тощо.

Міжнародні стандарти надають визначення помилок попередніх періодів (§ 5 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»):

«Помилки попередніх періодів пропуски чи викривлення у фінансовій звітності суб’єкта господарювання за один або декілька попередніх періодів, які виникають через невикористання чи зловживання достовірною інформацією, яка:

а) була наявна, коли фінансову звітність за ті періоди затвердили до випуску;

б) за обґрунтованим очікуванням могла бути отриманою та врахованою під час складання й подання цієї фінансової звітності.

Такі помилки можуть бути помилками в математичних підрахунках, у застосуванні облікової політики, помилками, допущеними внаслідок недогляду або неправильної інтерпретації фактів, а також унаслідок шахрайства».

Для прикладу…

У бухгалтера не було відомостей про ліквідацію дебітора, і, відповідно, заборгованість такого контрагента не перейшла до низки безнадійної, а так і числилася на балансі. Хоча інформації бухгалтерія не мала, однак те, що дебіторська заборгованість боржника, який ліквідувався, не була списана своєчасно, — бухгалтерська помилка. Адже з «обґрунтованою очікуваністю» інформацію про ліквідацію контрагента підприємство могло перевірити, і під час складання фінзвітності взяти до уваги цей факт.

Або ж у первинному документі через описку неправильно відображено суму, назву товару тощо.

Водночас не можна вважати помилкою зміни в облікових оцінках — скажімо, стосовно строку амортизації, методу амортизації, ліквідаційної вартості, адже вони базуються на припущеннях.

Приміром, спершу встановили строк використання основного засобу 5 років, а потім вирішили, що прослугує він і 10. Звісно, що таке подовження строку не є помилкою.

Нічого спільного з помилками не мають і зміни в обліковій оцінці (хіба що ретроспективне відображення, притаманне обом).

Бухгалтерська помилка — викривлення в бухгалтерських записах через невикористання інформації, котра була чи з достовірною очікуваністю могла бути в підприємства для правильного відображення даних. Це й арифметичні неточності (зокрема, проводки не на ту суму, описки), і відображення даних не в тих звітних періодах, і методологічні огріхи (наприклад, нарахування амортизації на об’єкти, які не можуть амортизуватися) тощо. Звісно, усіх помилок не перелічити.

Особливості виправлення бухпомилок залежно від періоду їх допущення

Правила виправлення помилок надто відрізняються залежно від періоду їх допущення (п. 4 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» і п. 4 Положення № 88 та п. 9 Методрекомендацій № 356). А саме: спосіб виправлення помилки залежить, коли була неточність — у минулому році чи поточному.

Відобразимо залежність методу виправлення помилки від періоду її допущення у схемі.

Схема

Натисніть на картинку для перегляду в збільшеному вигляді

1 Проміжний звітний період — квартал, місяць (п. 1 р. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Тож спосіб виправлення залежить від суті помилки та чи закритий звітний період, у якому вона допущена. Тобто — чи складено та подано фінзвітність із помилкою, чи неправильні записи містяться лише в первинних документах (скажімо, через описку) та регістрах і на фінзвітності ще не позначилися. Детальніше щодо виправлень читайте в матеріалі «Виправлення бухгалтерських помилок».

Загальні вимоги до виправлення помилок у первинних документах

У тексті й цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів підчистки й необумовлені виправлення не допускаються (п. 4.1 Положення № 88).

Зауважимо: не допускаються підправлення чи проведення уточнень у документах на цінні папери, касових, банківських документах (п. 4.5 Положення № 88).

Помилки в первинних документах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються, і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене (п. 4.2 Положення № 88).

Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом «виправлено» і підтверджено підписами осіб на цьому документі, із зазначенням дати виправлення.

Важливо

Якщо в первинному документі матимуть місце численні виправлення (дописування іншим почерком й іншими чорнилами), такі документи можуть не взяти до уваги ані контролюючі, ані судові органи. Тобто такі документи можуть визнати недостовірними (див., приміром, постанову Тячівського районного суду Закарпатської області від 07.10.2013 р. у справі № 307/2787/13-а, постанову Львівського апеляційного адмінсуду від 20.08.2015 р. у справі № 876/12980/13).

Виправлення помилок у документах і регістрах, що створені у формі електронного документа, здійснюється відповідно до законодавства (п. 4.6 Положення № 88). Щоправда, порядку та правил, які б регулювали виправлення електронних первинних документів, наразі немає.

А як же виправити помилку в первинному документі, що створений машинним способом? Ми вважаємо, підхід тут такий же, як і до виправлення помилок у первинних документах, які створені ручним способом.

Зверніть увагу

Виправляючи допущену помилку в первинному документі, рекомендуємо дотримуватися порядку для таких виправлень, що передбачено законодавством (зокрема, Положення № 88). Інакше податківці можуть визнати такий виправлений документ недостовірним (див., приміром, ухвалу ВАСУ від 05.10.2011 р. у справі № А38/29-07, рішення № К-1123/08).

Коректурний спосіб виправлення

У первинному документі, регістрі неправильний запис закреслюють (не замальовують!) так, щоб можна було прочитати закреслене. Над закресленим роблять правильний запис (п.п. 4.1, 4.2 Положення № 88, п. 9 Методрекомендацій № 356). Поряд пишуть слово «виправлено», зазначають дату виправлення та розписуються всі, хто складав документ, який виправляється, а також особа, котра його виправляє (п. 4.4 Положення № 88).

Наведімо приклад.

Приклад

Під час проведення списання основного засобу у квітні 2016 року було оприбутковано деталі. У травні виявили арифметичну помилку в сумі оприбуткованих активів.

Наведімо зразок виправлення коректурним способом.

Фрагмент

Зворотний бік форми № ОЗ-3

Натисніть на картинку для перегляду в збільшеному вигляді

Під час виправлення помилок поточного періоду оформлювати бухгалтерську довідку не потрібно. А ось при виправленні помилок попередніх періодів без неї не обійтися. Але це вже інша історія та предмет окремої розмови.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»