(коментар до постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна» від 29.05.2013 р. № 12). Усіх нас навчили, що діюча в Україні система права не є прецедентною. Аби довго не просторікувати, що це таке, просто скажемо: документи, які видають суди (візьмемо ті ж рішення), не є джерелами права, і їх не застосовують в інших аналогічних випадках. Так, рішення української Феміди актуально лише для сторін й учасників конкретного процесу.