Починаючи із 1 січня 2015 року суттєво змінилися підходи до обліку запасів у бюджетних установах. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку та звітності на дату балансу за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.